>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2011-10-12
Språk:Svenska
ISBN-10:9789144040080
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 9931,36 KB

Sverige är världsledande när det gäller datoriserad journalföring inom sjukvården, 99% av slutenvården och 100% av öppenvården använder idag elektroniska journalsystem. Att utveckla den elektroniska journalföringen av omvårdnad är därför väsentligt också för sjuksköterskor. Det har dock visat sig inte vara helt enkelt att få omvårdnadsdokumentationen att fungera på ett tillfredsställande sätt i den kliniska vården. Det vill säga, att göra den meningsfull för sjuksköterskan i hennes dagliga arbete med patienten, att undvika dubbeldokumentation och att tydliggöra vad som är omvårdnadsdata.

Tillsammans med nya lagar och föreskrifter och ett allt tydligare behov av att kunna samla in strukturerad patientdata i syfte att kvalitetssäkra, kostnadsberäkna och forska inom vården, innebär detta en ny möjlighet att skapa underlag för viktig statistik. Det förutsätter dock att den som matar in data i systemet, använder rätt termer. Denna bok behandlar därför vikten av att använda gemensamma termer och begrepp och specifika klassifikationer och att samtidigt balansera mellan att korrekt beskriva respektive kunskapsområde och att använda, gemensamma begrepp över professionsgränserna.

Boken har som syfte att inspirera och stödja sjuksköterskor att hitta rätt i sin journalföring: Vad ska dokumenteras i patientjournalen av sjuksköterska? Hur dokumenterar man strukturerat? Hur använder man en klassifikation? Boken är baserad på VIPS-modellen och NANDA-I klassifikationen.

Patientjournalen ska vara ett arbetsredskap i det kliniska arbetet för att därmed ge ytterligare säkerhet och kontinuitet i vården av patienten.

På bokens webbplats finns det möjlighet att ställa frågor till författaren, få information om länkar, kurser, litteratur m.m.Nedladdningar:261
Besök:963

Läs boken Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok pdf download
Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok e-bok apple
Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok bok pdf svenska
Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok epub books download
Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok las online bok
svenska Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok pdf
Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok book online
Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok book på svenska
Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok audiobook svenska gratis
Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok pa svenska pdf free download
Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok på svenska pdf
Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok on kindle
Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok epub on ipad
Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok svenska audiobook free
Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *