>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789147105687
Utgivningsdatum:2013-07-25
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 4211,98 KB

Sjuksköterskans kärnkompetenser riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär igår, idag och imorgon. De sex kärnkompetenserna som ingår i Svensk Sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor beskrivs. De sex kärnkompetenserna är: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och information.

Läs mer
Boken inleds med ett kapitel om begreppet kompetens och följs av kapitel om sjuksköterskeprofessionen och sjuksköterskan som omvårdnadsexpert. Därefter följer kapitel om de sex kärnkompetenserna. Ett kapitel ger dessutom röst åt innebörden av att vara patient. Avslutningsvis följer ett kapitel om framtiden med dess förändringar, pågående eller förväntade, som har konsekvenser för hälso- och sjukvården och därmed även för sjuksköterskans roll och funktion. Författarna vill inspirera, problematisera och söka svar på vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär, med avsikt att bidra till en kvalitativt god vård inom hälso- och sjukvård. I första hand är boken avsedd som kurslitteratur för sjuksköterskestudenter på grundläggande nivå. Men även studenter på avancerad nivå och kliniskt verksamma sjuksköterskor och andra inom hälso- och sjukvården kan ha nytta av boken.

Om författarna
Janeth Leksell, leg. sjuksköterska, med. dr och universitetslektor vid Högskolan Dalarna och Uppsala universitet. Hennes forskningsområde är diabetesvårdforskning, sjuksköterskans akademiska utveckling och patientutbildning.
Margret Lepp, leg. sjuksköterska, fil. dr och professor vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hennes forskningsområde är lärande och handledning med dramapedagogik, internationalisering och konflikthantering.Nedladdningar:382
Besök:924

Läs boken Sjuksköterskans kärnkompetenser i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Sjuksköterskans kärnkompetenser pdf download
Sjuksköterskans kärnkompetenser e-bok apple
Sjuksköterskans kärnkompetenser bok pdf svenska
Sjuksköterskans kärnkompetenser epub books download
Sjuksköterskans kärnkompetenser las online bok
svenska Sjuksköterskans kärnkompetenser pdf
Sjuksköterskans kärnkompetenser book online
Sjuksköterskans kärnkompetenser book på svenska
Sjuksköterskans kärnkompetenser audiobook svenska gratis
Sjuksköterskans kärnkompetenser pa svenska pdf free download
Sjuksköterskans kärnkompetenser på svenska pdf
Sjuksköterskans kärnkompetenser on kindle
Sjuksköterskans kärnkompetenser epub on ipad
Sjuksköterskans kärnkompetenser svenska audiobook free
Sjuksköterskans kärnkompetenser ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *