>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789144034461
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2005-04-01
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 2997,46 KB

Den svenska skogen är ett ekosystem där mer än 25 000 arter har sin he mvist. Mer än 2 000 av dem är hotade eller missgynnade. Samtidigt som de flesta är överens om vikten av en bevarad biologisk mångfald, är be varandeinsatser ofta resurskrävande. Inte sällan står dessutom insatse r för arterna i motsats till det virkesproducerande skogsbruk som är e n av vårt lands viktigaste inkomstkällor. Hur bedriver man då ett effe ktivt naturvårdsarbete i det komplexa sydsvenska landskapet? Hur vet m an om de åtgärder man sätter in får önskad effekt och varför ska man g öra på det ena eller andra sättet? Denna bok konstaterar att det inte finns en enda gyllene lösning på hur dessa frågor ska besvaras. Däremo t finns ett antal möjliga lösningar på dessa komplexa problem. Boken ä r den första i sitt slag som koncentrerar sig just på det sydsvenska s kogslandskapet, ett landskap som på många sätt skiljer sig från våra n ordliga, boreala skogar. Den är en syntes av äldre och ny forskning om skogsekologi, skogshistoria, biologisk mångfald och artbevarande.Förf attarna ger oss en bakgrund till problemen genom ett grundligt avstamp i den sydsvenska skogens historia, med nedslag i områden där kunskape n är stor om historik och mångfald. Utifrån bevarandebiologisk forskni ng och kunskap ges handfasta råd om hur man kan tänka och agera i våra skogar för att bevara den biologiska mångfaldenBoken är avsedd som ku rsbok på universitetsnivå, men lämpar sig också för dem som arbetar me d skogsbruk, förvaltning av naturreservat och den intresserade allmänh eten.


Nedladdningar:213
Besök:866

Läs boken Skogsdynamik och arters bevarande : bevarandebiologi, skogshistoria, skogsekologi och deras tillämpning i Sydsveriges landskap i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Skogsdynamik och arters bevarande : bevarandebiologi, skogshistoria, skogsekologi och deras tillämpning i Sydsveriges landskap pdf download
Skogsdynamik och arters bevarande : bevarandebiologi, skogshistoria, skogsekologi och deras tillämpning i Sydsveriges landskap e-bok apple
Skogsdynamik och arters bevarande : bevarandebiologi, skogshistoria, skogsekologi och deras tillämpning i Sydsveriges landskap bok pdf svenska
Skogsdynamik och arters bevarande : bevarandebiologi, skogshistoria, skogsekologi och deras tillämpning i Sydsveriges landskap epub books download
Skogsdynamik och arters bevarande : bevarandebiologi, skogshistoria, skogsekologi och deras tillämpning i Sydsveriges landskap las online bok
svenska Skogsdynamik och arters bevarande : bevarandebiologi, skogshistoria, skogsekologi och deras tillämpning i Sydsveriges landskap pdf
Skogsdynamik och arters bevarande : bevarandebiologi, skogshistoria, skogsekologi och deras tillämpning i Sydsveriges landskap book online
Skogsdynamik och arters bevarande : bevarandebiologi, skogshistoria, skogsekologi och deras tillämpning i Sydsveriges landskap book på svenska
Skogsdynamik och arters bevarande : bevarandebiologi, skogshistoria, skogsekologi och deras tillämpning i Sydsveriges landskap audiobook svenska gratis
Skogsdynamik och arters bevarande : bevarandebiologi, skogshistoria, skogsekologi och deras tillämpning i Sydsveriges landskap pa svenska pdf free download
Skogsdynamik och arters bevarande : bevarandebiologi, skogshistoria, skogsekologi och deras tillämpning i Sydsveriges landskap på svenska pdf
Skogsdynamik och arters bevarande : bevarandebiologi, skogshistoria, skogsekologi och deras tillämpning i Sydsveriges landskap on kindle
Skogsdynamik och arters bevarande : bevarandebiologi, skogshistoria, skogsekologi och deras tillämpning i Sydsveriges landskap epub on ipad
Skogsdynamik och arters bevarande : bevarandebiologi, skogshistoria, skogsekologi och deras tillämpning i Sydsveriges landskap svenska audiobook free
Skogsdynamik och arters bevarande : bevarandebiologi, skogshistoria, skogsekologi och deras tillämpning i Sydsveriges landskap ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *