>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2004-02-01
ISBN-10:9789144030579
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 6678,56 KB

Skolan och den radikala estetiken handlar om kultur, estetik och lärande. Den handlar också om yttrandefrihet, offentlighet och demokrati.

Estetiken har sällan ansetts tillhöra skolans kärnverksamhet. Men parallellt med dess marginalisering i skolan breder en ny sorts estetik ut sig i samhället. Det handlar om en kommersiell estetik på marknadens villkor, en kraft som genomsyrar alla områden: från våra mest privata drömmar till prylarna som omger oss i vardagslivet och iscensättningen av storpolitiska konflikter. Hur kan skolan hitta produktiva och kreativa vägar att förhålla sig till å ena sidan estetikens marginalisering innanför dess egna väggar och å andra sidan dess enorma expansion utanför dem?

Bokens författare argumenterar utifrån ett demokratiperspektiv för behovet av en radikal estetik som vågar sätta skolans ensidiga kunskapssyn och kultursyn på spel. Det är en estetik som aktivt, kritiskt och nyfiket förhåller sig till såväl konsten som marknadsestetiken och populärkulturen. Ytterst handlar den radikala estetiken om hur begreppet bildning kan ges ett nytt och meningsfullt innehåll i en ny tid.

I några kapitel undersöks de ”praktisk-estetiska” ämnena i skolan och de föreställningar som lärare, konstnärer, kulturpedagoger och andra har om konst, estetik och lärande. Boken ägnas därefter åt nya sätt att se på estetik och lärande. I slutkapitlet sammanfattas bokens tankegångar med hjälp av de tre grundläggande frågorna:

* Vad spelar estetik för roll i samhället i dag? Hur ska vi beskriva den

estetik som skapas och används i olika sociala sammanhang?

* Vad har det estetiska perspektivet för betydelse för skolans kultur

och elevernas liv och lärande i skolan?

* Hur påverkar svaren på de här två frågorna synen på vad bildning

borde vara idag?

Boken vänder sig i första hand till lärare i skolans alla ämnen samt kulturpedagoger och konstnärer.Nedladdningar:252
Besök:818

Läs boken Skolan och den radikala estetiken i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Skolan och den radikala estetiken pdf download
Skolan och den radikala estetiken e-bok apple
Skolan och den radikala estetiken bok pdf svenska
Skolan och den radikala estetiken epub books download
Skolan och den radikala estetiken las online bok
svenska Skolan och den radikala estetiken pdf
Skolan och den radikala estetiken book online
Skolan och den radikala estetiken book på svenska
Skolan och den radikala estetiken audiobook svenska gratis
Skolan och den radikala estetiken pa svenska pdf free download
Skolan och den radikala estetiken på svenska pdf
Skolan och den radikala estetiken on kindle
Skolan och den radikala estetiken epub on ipad
Skolan och den radikala estetiken svenska audiobook free
Skolan och den radikala estetiken ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *