>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789176105436
Utgivningsdatum:2017-04-21
Språk:Svenska
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 7822,46 KB

Sverige har sedan år 1994 haft lagstiftning om skuldsanering som gällt för privatpersoner och företagare som avvecklat sin verksamhet. Från och med den 1 november 2016 gäller två helt nya skuldsaneringslagar. Den ena handlar om samma krets som tidigare, men den andra möjliggör för en aktiv företagare och hans närstående att få skuldsanering samtidigt som näringsverksamheten kan fortsätta.
I denna bok ges en juridisk kommentar till 2016 års båda skuldsaneringslagar. Boken innehåller en redogörelse för lagstiftarens intentioner både med den ursprungliga skuldsaneringslagstiftningen och de nu gällande lagarna. Högsta domstolens, liksom ett stort antal hovrättsavgöranden rörande skuldsaneringslagarna refereras och kommenteras. Vid redovisningen av de olika avgörandena påpekas när lagtexten i 2016 års lagar har förändrats respektive när den står oförändrad jämfört med de äldre lagarna.
Boken vänder sig till jurister och andra som i sin yrkesutövning har att hantera frågor om skuldsanering. Som exempel kan nämnas anställda vid domstolar samt statliga och kommunala myndigheter, t.ex. budget- och skuldrådgivare. På privata marknaden kan nämnas tjänstemän vid banker, inkassobyråer och ekonomiavdelningar. Även för andra som behöver orientera sig om skuldsanering utgör boken en nyttig vägledning.


Nedladdningar:571
Besök:848

Läs boken Skuldsaneringslagarna : en kommentar i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Skuldsaneringslagarna : en kommentar pdf download
Skuldsaneringslagarna : en kommentar e-bok apple
Skuldsaneringslagarna : en kommentar bok pdf svenska
Skuldsaneringslagarna : en kommentar epub books download
Skuldsaneringslagarna : en kommentar las online bok
svenska Skuldsaneringslagarna : en kommentar pdf
Skuldsaneringslagarna : en kommentar book online
Skuldsaneringslagarna : en kommentar book på svenska
Skuldsaneringslagarna : en kommentar audiobook svenska gratis
Skuldsaneringslagarna : en kommentar pa svenska pdf free download
Skuldsaneringslagarna : en kommentar på svenska pdf
Skuldsaneringslagarna : en kommentar on kindle
Skuldsaneringslagarna : en kommentar epub on ipad
Skuldsaneringslagarna : en kommentar svenska audiobook free
Skuldsaneringslagarna : en kommentar ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *