>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2006-01-01
Språk:Svenska
ISBN-10:9789144045528
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 4151,62 KB

Arbetet med de minsta barnen är betydelsefullt och kräver kvalificerade pedagoger. I vardagen med de små barnen förenas omsorg och pedagogik där samspelet är grunden för lek och lärande. De vuxnas förhållningssätt och kvaliteten i samspelet avgör hur barnet kommer att utvecklas och uppfatta sig själv och sin omgivning.

Författarna lyfter fram hur anknytningsteorin kan tillämpas och ge stöd i det dagliga arbetet. Genom kunskaper om barns utveckling, lyhördhet för barnens behov och insikt om sin egen betydelse utvecklar pedagogerna goda arbetsmetoder.

Boken ger många konkreta exempel på hur verksamheten kan möta de minsta barnens behov och läroplanens krav. Boken är avsedd för pedagoger som arbetar med små barn inom förskolan. Den är användbar såväl i grundutbildning som i fortbildningssammanhang. Diskussionsfrågorna stimulerar både enskilda pedagoger och arbetslag att fundera över sin barnsyn, sitt förhållningssätt till barn och hur verksamheten möter barnens behov.

Läs också Små barn i förskolan. Till föräldrar (ISBN 91-44-01978-5). Det är ett häfte som vänder sig till föräldrar med små barn som möter förskolan för första gången. Häftet beskriver förskolans uppdrag, små barns behov, relationen mellan hemmet och förskolan samt inskolning. Andra upplaganNedladdningar:493
Besök:729

Läs boken Små barn i förskolan : den viktiga vardagen och läroplanen i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Små barn i förskolan : den viktiga vardagen och läroplanen pdf download
Små barn i förskolan : den viktiga vardagen och läroplanen e-bok apple
Små barn i förskolan : den viktiga vardagen och läroplanen bok pdf svenska
Små barn i förskolan : den viktiga vardagen och läroplanen epub books download
Små barn i förskolan : den viktiga vardagen och läroplanen las online bok
svenska Små barn i förskolan : den viktiga vardagen och läroplanen pdf
Små barn i förskolan : den viktiga vardagen och läroplanen book online
Små barn i förskolan : den viktiga vardagen och läroplanen book på svenska
Små barn i förskolan : den viktiga vardagen och läroplanen audiobook svenska gratis
Små barn i förskolan : den viktiga vardagen och läroplanen pa svenska pdf free download
Små barn i förskolan : den viktiga vardagen och läroplanen på svenska pdf
Små barn i förskolan : den viktiga vardagen och läroplanen on kindle
Små barn i förskolan : den viktiga vardagen och läroplanen epub on ipad
Små barn i förskolan : den viktiga vardagen och läroplanen svenska audiobook free
Små barn i förskolan : den viktiga vardagen och läroplanen ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *