>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789144004730
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:1997-01-01
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 2976,83 KB

Social omsorg är en viktig del av det svenska välfärdssamhället De senaste åren har alltfler forskare från olika discipliner, med olika kunskapsintressen och traditioner, engagerat sig i forskning om social omsorg. I denna bok kopplas social omsorg och socialpedagogik samman kunskaps- och yrkesmässigt. Boken bidrar till att tydliggöra detta kunskapsområde och begreppen social omsorg och socialpedagogik.

Författarna till denna antologi är verksamma som forskare och lärare vid institutionerna för social omsorg i Göteborg, Karlstad och Vänersborg. Samtliga är medlemmar i Västsvenska arbetsgruppen för utveckling av kunskapsområdet social omsorg. Innehållet i boken avspeglar detta samarbete. De olika teoretiska perspektiven har många beröringspunkter, då de huvudsakligen utgår från närbesläktade socialfilosofiska perspektiv. Begrepp som belyses och sätts in i olika praktiska sammanhang är t.ex livsvärld, vardagsliv, omsorgsarena, kommunikativ handling, dialogiskt förhållningssätt, det mellanmänskliga, omsorgskvalitet och tjänst. Den kunskap som träder fram präglas av ett humanistiskt tänkande som förenas med social kunskap och praktisk verksamhet inom social omsorg och socialpedagogik.

Boken vänder sig i första hand till högskolestuderande på grund- och påbyggnadsutbildningar vid institutioner för social omsorg samt till studerande vid andra högskoleutbildningar inom närliggande kunskapsområden. Boken är också riktad till forskare och forskarstuderande inom samhällsvetenskap och vårdvetenskap. Yrkesverksamma inom vård och socialsektorn kan i denna bok få nya infallsvinklar för sitt arbete.

Mer information om våra bokserier och övriga böcker inom ämnesområdet finns på webbplatsen Handikapp och funktionshinder.Nedladdningar:311
Besök:871

Läs boken Social omsorg och socialpedagogik – filosofi – teori – praktik i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Social omsorg och socialpedagogik – filosofi – teori – praktik pdf download
Social omsorg och socialpedagogik – filosofi – teori – praktik e-bok apple
Social omsorg och socialpedagogik – filosofi – teori – praktik bok pdf svenska
Social omsorg och socialpedagogik – filosofi – teori – praktik epub books download
Social omsorg och socialpedagogik – filosofi – teori – praktik las online bok
svenska Social omsorg och socialpedagogik – filosofi – teori – praktik pdf
Social omsorg och socialpedagogik – filosofi – teori – praktik book online
Social omsorg och socialpedagogik – filosofi – teori – praktik book på svenska
Social omsorg och socialpedagogik – filosofi – teori – praktik audiobook svenska gratis
Social omsorg och socialpedagogik – filosofi – teori – praktik pa svenska pdf free download
Social omsorg och socialpedagogik – filosofi – teori – praktik på svenska pdf
Social omsorg och socialpedagogik – filosofi – teori – praktik on kindle
Social omsorg och socialpedagogik – filosofi – teori – praktik epub on ipad
Social omsorg och socialpedagogik – filosofi – teori – praktik svenska audiobook free
Social omsorg och socialpedagogik – filosofi – teori – praktik ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *