>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789147094707
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2010-07-28
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 2197,69 KB

Två skinheads ger sig på en man som flytt till Sverige från ett annat land. Uttrycker handlingen en ökad intolerans, som måste stoppas genom hårdare straff för rasistiskt våld? Polis och åklagare kanske behöver utbildas i att förstå och upptäcka det våldet. Eller ska vi se händelsen som ett uttryck för att vissa unga män med problem dras med i destruktiva rörelser, där de super och slåss? I så fall ska samhället kanske se mildare på brottet och satsa på uppsökande verksamhet, ungdomsprojekt, stöd och vård.

I den här boken introduceras ett tänkande och ett analysschema som studenter, forskare och socialarbetare kan använda för att identifiera och förstå sociala problem som problemperspektiv med utgångspunkt i olika problemfrågor.

Läs mer
Schemat kan användas för att bena upp problem i samspelande komponenter och på så sätt identifiera olika problemversioner, diskutera motsägelsefullt uppbyggda problemkonstruktioner, frånvarande/tystade problem, vem/vilka som pekas ut som bärare av problem eller som anses kompetenta/ansvariga att prata om och lösa dem.

Om författarna
Håkan Jönson är socionom och docent i socialt arbete och verksam vid Socialhögskolan i Lund.Nedladdningar:294
Besök:946

Läs boken Sociala problem som perspektiv : en ansats för forskning & socialt arbete i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Sociala problem som perspektiv : en ansats för forskning & socialt arbete pdf download
Sociala problem som perspektiv : en ansats för forskning & socialt arbete e-bok apple
Sociala problem som perspektiv : en ansats för forskning & socialt arbete bok pdf svenska
Sociala problem som perspektiv : en ansats för forskning & socialt arbete epub books download
Sociala problem som perspektiv : en ansats för forskning & socialt arbete las online bok
svenska Sociala problem som perspektiv : en ansats för forskning & socialt arbete pdf
Sociala problem som perspektiv : en ansats för forskning & socialt arbete book online
Sociala problem som perspektiv : en ansats för forskning & socialt arbete book på svenska
Sociala problem som perspektiv : en ansats för forskning & socialt arbete audiobook svenska gratis
Sociala problem som perspektiv : en ansats för forskning & socialt arbete pa svenska pdf free download
Sociala problem som perspektiv : en ansats för forskning & socialt arbete på svenska pdf
Sociala problem som perspektiv : en ansats för forskning & socialt arbete on kindle
Sociala problem som perspektiv : en ansats för forskning & socialt arbete epub on ipad
Sociala problem som perspektiv : en ansats för forskning & socialt arbete svenska audiobook free
Sociala problem som perspektiv : en ansats för forskning & socialt arbete ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *