>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2014-08-29
Språk:Svenska
ISBN-10:9789140678638
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 7897,54 KB

Sociologi är studiet av samhället och människan i samhället. Med sociologins hjälp kan vi förstå hur människor ser på sig själva, hur de relaterar till varandra, hur de organiserar sig och hur samhället förändras. Vi kan också lära oss hur sociala problem skapas och hur ojämlikhet och förtryck reproduceras. Att studera sociologi innebär att hela tiden ha blicken riktad åt två håll: utåt mot pågående sociala förändringar, och inåt mot de teorier och begrepp som utvecklats inom sociologin.

Ämnet har en lång och rik idétradition. Alltsedan sociologin växte fram som en egen disciplin under 1800-talet har enskilda tänkare och teoretiker varit viktiga för utvecklandet av begrepp och tankemodeller. För att förstå och tillägna sig dessa begrepp och modeller krävs oftast kunskap om respektive tänkares hela teoribygge. Sociologins teoretiker presenterar fjorton tänkare som har varit, och fortfarande är, centralfigurer inom sociologin. I varje kapitel beskrivs och diskuteras de centrala teorierna och begreppen hos en enskild sociologisk teoretiker, liksom teoretikerns betydelse för sociologin idag.

Boken vänder sig främst till studenter inom sociologi och andra samhälls- och beteendevetenskaper som möter sociologisk teori för första gången.Nedladdningar:211
Besök:758

Läs boken Sociologins teoretiker i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Sociologins teoretiker pdf download
Sociologins teoretiker e-bok apple
Sociologins teoretiker bok pdf svenska
Sociologins teoretiker epub books download
Sociologins teoretiker las online bok
svenska Sociologins teoretiker pdf
Sociologins teoretiker book online
Sociologins teoretiker book på svenska
Sociologins teoretiker audiobook svenska gratis
Sociologins teoretiker pa svenska pdf free download
Sociologins teoretiker på svenska pdf
Sociologins teoretiker on kindle
Sociologins teoretiker epub on ipad
Sociologins teoretiker svenska audiobook free
Sociologins teoretiker ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *