>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
ISBN-10:9789147117185
Utgivningsdatum:2015-02-10
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 2675,38 KB

Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik beskriver och bygger broar mellan tre dimensioner av det specialpedagogiska kunskapsfältet: ideologi och politik, vetenskap och teori och verksamhet och praktik. Boken ger inblickar i specialpedagogikens ideologiska anknytning, beskriver och problematiserar specialpedagogiska perspektiv och teorier och lyfter fram praktikens villkor och specialpedagogiska insatser i skolans dagliga verksamhet.

Läs mer
Centralt i boken står skolans och utbildningens möte med elever i behov av särskilt stöd och kunskapsbildning om villkor och förutsättningar för pedagogisk inkludering grundad i processerna delaktighet, kommunikation och lärande.
Författaren granskar kopplingen mellan kunskapsbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och lyfter fram betydelsen av att specialpedagogik kopplas till skolforskning och skolutveckling. Hon pekar på hur den kompetens och det kunnande som inryms i det vardagliga specialpedagogiska arbetet kan tas tillvara i skolans kvalitetsarbete. Boken beskriver två forskningsstudier inom det kommunikativa relationsinriktade perspektivet (KoRP), där lärare, specialpedagoger och forskare har samarbetat och byggt praktikgemenskaper för att skapa kunskap om och utveckla skolans praktik. I boken belyses även hur forskningsresultat kan bidra till arbetet med att stödja elever i utmanande skolsituationer.
Boken vänder sig dels till studenter på lärarutbildning och specialpedagogiska påbyggnadsprogram, dels till verksamma lärare, specialpedagoger och speciallärare i förskola och skola samt till skolledare i olika verksamheter.

Om författarna
Ann Ahlberg är professor emerita i specialpedagogik vid Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Hon har mångårig erfarenhet av undervisning och forskning om barns och elevers delaktighet och lärande i förskola och skola.Nedladdningar:319
Besök:766

Läs boken Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik – att bygga broar i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik – att bygga broar pdf download
Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik – att bygga broar e-bok apple
Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik – att bygga broar bok pdf svenska
Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik – att bygga broar epub books download
Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik – att bygga broar las online bok
svenska Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik – att bygga broar pdf
Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik – att bygga broar book online
Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik – att bygga broar book på svenska
Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik – att bygga broar audiobook svenska gratis
Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik – att bygga broar pa svenska pdf free download
Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik – att bygga broar på svenska pdf
Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik – att bygga broar on kindle
Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik – att bygga broar epub on ipad
Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik – att bygga broar svenska audiobook free
Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik – att bygga broar ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *