>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2013-08-09
ISBN-10:9789147105649
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 5118,32 KB

Specialpedagogik i Sverige kännetecknas av betoning på inkludering och med en relationell syn på barns avvikelser – det vill säga att svårigheter uppkommer i relation mellan miljön och de individuella förutsättningar barnet har med sig i mötet med miljön.

Läs mer
För att belysa detta tas många viktiga frågor upp, exempelvis:
– Att definiera vad som är normalt.
– Att se skolan som en ideologisk arena.
– Att bemöta det som inte är lagom.
– Att professionell samverkan inte är oproblematisk.
Boken har ett kritiskt granskande perspektiv och innehåller såväl forskning om specialpedagogiska frågor i förskolans och skolans värld som fallbeskrivningar utifrån författarens egna erfarenheter som verksam pedagog. I anslutning till fallbeskrivningarna behandlas ofta frågor om etiska dimensioner och dilemman. Boken tar upp nordisk specialpedagogisk forskning och ger även en internationell utblick. Den avslutas med ett antal diskussionsfrågor kopplade till de olika kapitlen.
Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola- möte med det som inte anses som LAGOM vänder sig i första hand till studenter på lärarutbildningar. Den vänder sig också till verksamma lärare, pedagoger, skolledare och professionella som arbetar med barn och unga samt till lärare på lärarutbildningar.

Om författarna
Kristian Lutz är lektor i specialpedagogik och verksam på institutionen Lärande och samhälle vid Malmö Högskola. Hans forskningsintressen tar sin utgångspunkt i frågor i förskolans och skolans verksamhet som berör normalisering, medikalisering, styrning, makt och diskurser.Nedladdningar:587
Besök:874

Läs boken Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom pdf download
Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom e-bok apple
Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom bok pdf svenska
Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom epub books download
Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom las online bok
svenska Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom pdf
Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom book online
Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom book på svenska
Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom audiobook svenska gratis
Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom pa svenska pdf free download
Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom på svenska pdf
Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom on kindle
Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom epub on ipad
Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom svenska audiobook free
Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *