>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2014-07-29
ISBN-10:9789147114870
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 2232,88 KB

Speciell förvaltningsrätt är avsedd som hjälpmedel vid studiet av den speciella förvaltningsrätten inom juristutbildningen och andra universitets- och högskoleutbildningar. Den kan också vara till nytta för verksamma jurister som vill friska upp sina kunskaper.

Läs mer
Boken ger en överblick över de rättsregler som gäller för vissa viktigare grenar av den offentliga förvaltningen. Framställningen har begränsats till ett representativt urval av lagar och andra författningar som har särskilt stor betydelse för relationerna mellan myndigheter och enskilda, och som samtidigt är av mer allmänt intresse. Huvudvikten har lagts vid politirätten (polisväsendet, ordningslagstiftningar, utlänningslagstiftningen m.fl.) och socialrätten, vilka behandlas relativt utförligt, medan mera kortfattade översikter ges över kulturförvaltningsrätt, kyrkorätt och försvarsförvaltningsrätt.
Upplaga 19 är uppdaterad och aktualiserad på grund av nyheter i lagstiftning, rättspraxis och litteratur. Bland annat har polisväsendets nya organisation gett upphov till förändringar.

Om författarna
Håkan Strömberg var professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen vid Lunds universitet. Docent Bengt Lundell, vid juridiska institutionen, Lunds universitet, står för omarbetningarna sedan den 14:e upplagan.Nedladdningar:239
Besök:662

Läs boken Speciell förvaltningsrätt i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Speciell förvaltningsrätt pdf download
Speciell förvaltningsrätt e-bok apple
Speciell förvaltningsrätt bok pdf svenska
Speciell förvaltningsrätt epub books download
Speciell förvaltningsrätt las online bok
svenska Speciell förvaltningsrätt pdf
Speciell förvaltningsrätt book online
Speciell förvaltningsrätt book på svenska
Speciell förvaltningsrätt audiobook svenska gratis
Speciell förvaltningsrätt pa svenska pdf free download
Speciell förvaltningsrätt på svenska pdf
Speciell förvaltningsrätt on kindle
Speciell förvaltningsrätt epub on ipad
Speciell förvaltningsrätt svenska audiobook free
Speciell förvaltningsrätt ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *