>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789140691507
Utgivningsdatum:2015-10-01
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 3372,21 KB

Språkdidaktik belyser språkundervisningen i ett didaktiskt helhetsperspektiv. I denna reviderade upplaga presenteras några språkdidaktiska verktyg som kan hjälpa läraren att reflektera över sin praktik och göra medvetna val i sin undervisning.

Den första delen av boken ger en bred, och delvis historiskt tillbakablickande, forskningsbakgrund till frågor som: Vad är lärande? Hur skapar eleverna mening i undervisningen? Vad menas med kommunikativ kompetens, mångkulturella klassrum, delaktighet och interaktion? I den nya upplagan av Språkdidaktik har en problematiserande diskussion kring dessa termer och begrepp fått ett större utrymme än tidigare.

Den andra delen av boken är mer direkt inriktad på arbetet i klassrummet. Utifrån forskning kring minne, läs- och hörförståelse, skrivprocess och kommunikation klargör författaren bland annat hur läraren kan arbeta med lyssnande och läsning i sin undervisning och hur eleverna skulle kunna arbeta med att lära sig ord. Här behandlas också grammatik som produkt och process samt olika aspekter av textproduktion med utgångspunkt i en syn på skrivandet som en kreativ, interaktiv verksamhet. Bokens sista kapitel som behandlar teoretiska och praktiska perspektiv på prov och bedömning har i den nya upplagan genomgått en omfattande revision.

Ulrika Tornberg är docent i pedagogik och pensionerad lektor vid Örebro universitet. Hon har mångårig erfarenhet av undervisning, lärarutbildning, fortbildning av lärare och av språkdidaktisk forskning.Nedladdningar:324
Besök:973

Läs boken Språkdidaktik 5:e uppl i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Språkdidaktik 5:e uppl pdf download
Språkdidaktik 5:e uppl e-bok apple
Språkdidaktik 5:e uppl bok pdf svenska
Språkdidaktik 5:e uppl epub books download
Språkdidaktik 5:e uppl las online bok
svenska Språkdidaktik 5:e uppl pdf
Språkdidaktik 5:e uppl book online
Språkdidaktik 5:e uppl book på svenska
Språkdidaktik 5:e uppl audiobook svenska gratis
Språkdidaktik 5:e uppl pa svenska pdf free download
Språkdidaktik 5:e uppl på svenska pdf
Språkdidaktik 5:e uppl on kindle
Språkdidaktik 5:e uppl epub on ipad
Språkdidaktik 5:e uppl svenska audiobook free
Språkdidaktik 5:e uppl ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *