>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2012-04-10
ISBN-10:9789144054421
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 8533,38 KB

Patienter med sår finns inom alla sektorer av hälso- och sjukvården. Sår ger lidande, och skapar stora kostnader för samhället. En aktiv sårbehandling kan lindra lidande och förkorta läkningstiden avsevärt.

Detta är en nyreviderad och genomarbetad tredje upplaga av boken Sår, med delvis helt nytt bild- och textmaterial. Biofilm, sår i samband med tortyr, våld och missbruk och sår vid katastrofer är exempel på nya områden som belyses. Dessutom har alla kapitel uppdaterats och kapitlens inbördes ordning har justerats. Nya behandlingar beskrivs i ord och bild. Den nya, internationellt förankrade synen på användning av lokala antiseptika vid sårbehandling beskrivs mot bakgrund av en hotande resistensutveckling. Boken är försedd med ett antal värdefulla bilagor som kan vara till hjälp vid det praktiska arbetet med sårpatienter.

Boken är självskriven som kurslitteratur vid grund- och specialistutbildning av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Den bör också utgöra basen vid fortbildning inom sårområdet.

Boken är oumbärlig för yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med patienter med sår av olika genes samt för lärare inom medicin och omvårdnad.

Boken Sår tar upp så gott som alla sårtyper som förekommer i vården, etiologi, behandling och omvårdnad. Den ger praktiska konkreta råd. Boken bygger på en gedigen klinisk erfarenhet och innehåller mer än 600 referenser.Nedladdningar:269
Besök:875

Läs boken Sår i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Sår pdf download
Sår e-bok apple
Sår bok pdf svenska
Sår epub books download
Sår las online bok
svenska Sår pdf
Sår book online
Sår book på svenska
Sår audiobook svenska gratis
Sår pa svenska pdf free download
Sår på svenska pdf
Sår on kindle
Sår epub on ipad
Sår svenska audiobook free
Sår ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *