>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789144106939
Utgivningsdatum:2015-07-29
Språk:Svenska
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 4521,97 KB

Vikten av grönska i våra städer kan inte överskattas. Speciellt är vackra välmående träd en förutsättning för att såväl människor som djur ska trivas i de övrigt hårdgjorda miljöerna som staden annars representerar. De första och viktigaste stegen mot att kunna få dessa träd att utvecklas väl är att göra riktiga växtval samt få träden att bli vitala på den plats de planterats. Staden kan som växtplats vara oerhört utmanande och ställa nästa omöjliga krav på vegetationen, men i andra fall erbjuda alldeles förträffliga växtförhållanden där träden blir en viktig del i ett hållbart stadsbyggande.

Stadsträdslexikon är den andra delen av två volymer böcker som hjälper studenter och olika yrkeskategorier så som landskapsarkitekter, planerare, trädgårdsmästare och anläggare med vägledning i vilka olika situationer som kan uppstå i en stad och hur det påverkar trädanvändningen, vilka strategier olika träd är utrustade med och hur man kan dra nytta av dem i stadsmiljö samt hur man slutligen väljer rätt art eller sort för varje plats och funktion.

Stadsträdslexikon är ett referensverk med över 1000 träd för stadens alla platser och situationer. Arterna finns här beskrivna i bokstavsordning från Abies alba till Zelkova serrata vad gäller allt väsentligt såsom odlingsvärde, utseende, naturliga ståndorter, ekologiska strategier etc.

Stadsträdslexikon utgör tillsammans med första delen Träd i urbana landskap, som på djupet beskriver viktiga aspekter i stadsträdsanvändning, ett ovärderligt verktyg i arbetet att skapa livskraftiga trädbestånd och därmed hållbara och attraktiva städer.Nedladdningar:372
Besök:662

Läs boken Stadsträdslexikon i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Stadsträdslexikon pdf download
Stadsträdslexikon e-bok apple
Stadsträdslexikon bok pdf svenska
Stadsträdslexikon epub books download
Stadsträdslexikon las online bok
svenska Stadsträdslexikon pdf
Stadsträdslexikon book online
Stadsträdslexikon book på svenska
Stadsträdslexikon audiobook svenska gratis
Stadsträdslexikon pa svenska pdf free download
Stadsträdslexikon på svenska pdf
Stadsträdslexikon on kindle
Stadsträdslexikon epub on ipad
Stadsträdslexikon svenska audiobook free
Stadsträdslexikon ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *