>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2010-01-22
ISBN-10:9789144048963
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 5438,95 KB

Med avstamp i den realistiska orsaksteorin ges en systematisk genomgång av de vanligaste teknikerna inom kvantitativ metod, inkluderande statistiska test vid univariat, bivariat och multivariat analys samt hur man med hjälp av dessa tekniker kan uttala sig om den ofta komplicerade orsaksbilden bakom samhälleliga fenomen. Bl.a. redogörs för central- och spridningsmått, olika typer av diagram, korstabellanalys, medelvärdesanalys, sambandsmått, Chi 2-test, t-test, variansanalys och regressionsanalys. Dessutom diskuteras normalfördelningen och olika typer av urvalsmetoder.

Boken innehåller en introduktion till statistikpaketet SPSS. Varje kapitel avslutas med anvisningar för hur de genomgångna momenten genomförs i SPSS 17, samt övningsuppgifter kopplade till autentiska forskningsdatabaser. Boken behandlar såväl den konkreta och hantverksorienterade empiriska analysen som den teoretiska förståelsen för de kvantitativa metoderna.

Från och med den femte tryckningen av den andra upplagan finns det kompletterande materialet på bokens webbplats. I boken finns då aktiveringskod som ger tillgång till detta.

Den cd-skiva som medföljer första upplagan av boken innehåller dataset till alla centrala moment och numeriska exempel. Skivan innehåller även fullständiga lösningar till bokens övningsuppgifter. Cd:n i andra upplagan av boken är anpassad till version 17 av SPSS. Outputfilerna som ligger på cd-skivan som medföljde första upplagan av Statistisk verktygslåda volym 1 kan tyvärr inte öppnas i version 17. Följ länken Ladda ner under Extramaterial för att ladda ner Facit till version 17.

Boken är i första hand avsedd för studenter i samhällsvetenskapliga ämnen vid högskola och universitet, men kan användas av alla med intresse för kvantitativa metoder.Nedladdningar:228
Besök:841

Läs boken Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder pdf download
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder e-bok apple
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder bok pdf svenska
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder epub books download
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder las online bok
svenska Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder pdf
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder book online
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder book på svenska
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder audiobook svenska gratis
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder pa svenska pdf free download
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder på svenska pdf
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder on kindle
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder epub on ipad
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder svenska audiobook free
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *