>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2013-01-10
Språk:Svenska
ISBN-10:9789176103135
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 7375,47 KB

Få rättsfrågor har så stor betydelse för den enskildes frihet och integritet som användandet av straffprocessuella tvångsmedel. Gunnel Lindbergs heltäckande bok redogör i detalj för när och hur de straffprocessuella tvångsmedlen får användas. Denna tredje och omarbetade upplaga innehåller en rad nyheter. Bland annat har en ny häkteslag tillkommit, tvångsmedelsanvändning tillåts i större utsträckning inom vissa områden och lagstiftningen om hemliga tvångsmedel på teleområdet har fått helt ny terminologi.

Boken är sedan flera år ett uppskattat hjälpmedel för alla som beslutar, verkställer eller granskar användning av tvångsmedel. Utöver de grundläggande frågorna om när och hur tvångsmedlen får användas beskriver Gunnel Lindberg en rad handläggningsfrågor och tänkbara situationer som över huvud taget inte diskuteras i annan litteratur.

För att underlätta den praktiska tillämpningen är boken strukturerad så att frågor tas upp i den tidsföljd och i det sammanhang de normalt aktualiseras. I ett inledande avsnitt behandlas allmänna frågor som är gemensamma för de flesta tvångsmedel.

Gunnel Lindberg är överåklagare sedan 20 år och arbetar idag med utredningsuppdrag inom straff- och processrätten för Justitiedepartementet. Hon har tidigare bl.a. varit byråchef hos Riksdagens ombudsmän (JO) och hos riksåklagaren, där hon var chef för tillsynsverksamheten inom åklagarväsendet samt utförde åklagaruppgifter i Högsta domstolen.Nedladdningar:588
Besök:656

Läs boken Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas? i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas? pdf download
Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas? e-bok apple
Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas? bok pdf svenska
Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas? epub books download
Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas? las online bok
svenska Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas? pdf
Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas? book online
Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas? book på svenska
Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas? audiobook svenska gratis
Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas? pa svenska pdf free download
Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas? på svenska pdf
Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas? on kindle
Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas? epub on ipad
Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas? svenska audiobook free
Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas? ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *