>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789147105410
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2013-06-17
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 1974,55 KB

Boken Stress har under ett decennium etablerat sig som den ledande kursboken om stress. Idag är det ingen som ifrågasätter att stress är en av våra största folkhälso- och nationalekonomiska utmaningar. De senaste 20 årens hjärnforskning har gett ovärderlig kunskap om hjärnans plasticitet, om hur miljön formar vår hjärnhälsa.
Vi är nu på väg in i en ny epok, där forskningen övertygande har visat hur viktigt det är att värna om den mentala hälsan, det mentala kapitalet – individens möjlighet att utveckla lärande, kreativ förmåga och social kompetens och att hantera den negativa stressens inverkan. Det nya och unika är vår kunskap om hur stress påverkar och kan hanteras hos individen och i samhället.
Boken belyser stress ur många olika infallsvinklar och hur människan påverkas kroppsligt, psykiskt och socialt. Helt nytt i denna upplaga är beskrivningen av hur miljö och gener samverkar och styr vårt biologiska maskineri, dvs. epigenetik.

Läs mer
Stora grupper av människor riskerar idag att drabbas av social jetlag – att leva i ett tomrum där de är fysiskt uppkopplade men inte socialt, emotionellt och intellektuellt upplever ett sammanhang. Nytt i denna upplaga är beskrivningen av strategier för att motverka detta och för att öka vår egen och arbetslivets motståndskraft mot stress. Här presenteras både beprövade och helt nya metoder för en effektiv stressbehandling på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå.
Läs mer och lyssna här:
Godmorgon, världen!
Kulturnytt

Om författarna
Bokens författare är ledande svenska och internationella stressforskare som bidrar med sina betydande kunskaper, och hälften av kapitlen är nyskrivna. Huvudredaktörer är även denna tredje gång professor Bengt B. Arnetz och professor Rolf Ekman. Båda är internationellt verksamma, med lika mycket engagemang i vetenskapen som i samhällsdebatten om stress, hälsa och prestation.Nedladdningar:282
Besök:733

Läs boken Stress : gen, individ, samhälle i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Stress : gen, individ, samhälle pdf download
Stress : gen, individ, samhälle e-bok apple
Stress : gen, individ, samhälle bok pdf svenska
Stress : gen, individ, samhälle epub books download
Stress : gen, individ, samhälle las online bok
svenska Stress : gen, individ, samhälle pdf
Stress : gen, individ, samhälle book online
Stress : gen, individ, samhälle book på svenska
Stress : gen, individ, samhälle audiobook svenska gratis
Stress : gen, individ, samhälle pa svenska pdf free download
Stress : gen, individ, samhälle på svenska pdf
Stress : gen, individ, samhälle on kindle
Stress : gen, individ, samhälle epub on ipad
Stress : gen, individ, samhälle svenska audiobook free
Stress : gen, individ, samhälle ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *