>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789100105143
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 1162,84 KB

Detta är den första fälthandboken på nära femtio år där precis alla dagfjärilar och bastardsvärmare i Sverige beskrivs. Andra böcker har förutom de svenska presenterat ett förvirrande stort antal snarlika arter från övriga Europa.
 De 121 fjärilarna är fotograferade i fält – inga fjärilar på nålar med vingarna i onaturliga positioner här – och både ovan- och undersidan visas. Hos vissa arter är hane och hona olika, då finns foton på båda. Men man ska inte behöva fånga fjärilar för att lista ut vilken art det är.
 I artbeskrivningarna står i detalj hur man bestämmer fjärilar utifrån deras utseende, beteende, i vilken miljö de rör sig och vilka växter de väljer att besöka. Utbredningskartor och flygtidtabeller hjälper också till att hitta rätt. För att skilja liknande arter åt visar pilar vad man ska titta särskilt på. I nitton faktarutor får vi också veta hur fjärilarnas luktsinne fungerar, hur många generationer per sommar de förekommer i, hur de övervintrar, när de flyger, hur de undviker att bli uppätna, myrornas betydelse för larverna, om vilka som flyttar – fjärilar migrerar som vilka flyttfåglar som helst, om somligas avvikande matvanor som att aspfjärilen gillar gamla illaluktande ostar (och svettiga människor!) och, inte minst, hur man skyddar fjärilsmarker så att arterna bevaras. Många fjärilsarter är nämligen starkt hotade. Så om man till exempel slår vägkanterna så sent som möjligt, hinner viktiga nektarväxter blomma till fjärilar som flyger sent på säsongen.


Nedladdningar:245
Besök:639

Läs boken Svenska fjärilar : en fälthandbok i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Svenska fjärilar : en fälthandbok pdf download
Svenska fjärilar : en fälthandbok e-bok apple
Svenska fjärilar : en fälthandbok bok pdf svenska
Svenska fjärilar : en fälthandbok epub books download
Svenska fjärilar : en fälthandbok las online bok
svenska Svenska fjärilar : en fälthandbok pdf
Svenska fjärilar : en fälthandbok book online
Svenska fjärilar : en fälthandbok book på svenska
Svenska fjärilar : en fälthandbok audiobook svenska gratis
Svenska fjärilar : en fälthandbok pa svenska pdf free download
Svenska fjärilar : en fälthandbok på svenska pdf
Svenska fjärilar : en fälthandbok on kindle
Svenska fjärilar : en fälthandbok epub on ipad
Svenska fjärilar : en fälthandbok svenska audiobook free
Svenska fjärilar : en fälthandbok ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *