>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
ISBN-10:9789144108186
Utgivningsdatum:2016-06-02
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 7594,98 KB

Svenska för mig är ett smidigt sätt att, med ett omfång anpassat till kurs timmarna, hinna med och klara av Sva 1, Sva 2 och Sva 3. Svenska för mig har tydligt utarbetats utifrån kunskapskraven i läroplanen och varje kapitel tar upp viktiga kunskapsmål, som att kunna se mönster i olika typer av texter, reflektera över språklig variation, jämföra svenska språket med andra språk, referat- och citatteknik och tips på hur man håller muntliga presentationer. Svenska för mig passar lika bra på gymnasiet som inom vuxenutbildningen. 

Svenska för mig 1
Kopplingen till ämnesplanen är genomgående i Svenska för mig, ett läromedel i Svenska som andraspråk för årskurs 1. Bokens fem kapitel inleds med tydliga mål och avslutas med en självutvärdering som synliggör lärandet för eleven. I varje kapitel presenteras en texttyp där eleven lär sig typiska drag genom att studera mönstertexter. 

Digitalt läromedel
I det digitala läromedlet som ingår i Svenska för mig 1 samt Svenska för mig 2 & 3 återfinns boken i digital form. Samtliga kapitel är inlästa med autentiskt tal och textföljning. Här finns även en mängd självrättande ord- och grammatikövningar som repeterar och befäster elevernas nyvunna kunskaper. Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och mobil. 

Elevbok
Varje kapitel bygger på ett aktuellt och elevnära tema som sätter det lästa i relation till elevens egna erfarenheter. De skönlitterära inslagen lockar till läsning och syftar till att eleven vill förstå sig själv och världen bättre. Textfrågorna utvecklar läsförståelsen på, mellan och bortom raderna och genom loggskrivning tränas eleven i att reflektera på flera olika nivåer. För att fördjupa och bredda elevens ordförråd följs texterna av ordlistor och ordövningar. Grammatikövningar avslutar kapitlen. Grammatikavsnitten inleds med en repetition av grundläggande grammatik och följs av mer avancerade strukturer. 
I elevpaketet ingår det digitala läromedlet och den tryckta elevboken.

Det digitala läromedlet är giltigt i fyra år och ärvs mellan elever.Nedladdningar:226
Besök:756

Läs boken Svenska för mig Elevpaket (Bok + digital produkt) – Svenska som andraspråk 1 i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Svenska för mig Elevpaket (Bok + digital produkt) – Svenska som andraspråk 1 pdf download
Svenska för mig Elevpaket (Bok + digital produkt) – Svenska som andraspråk 1 e-bok apple
Svenska för mig Elevpaket (Bok + digital produkt) – Svenska som andraspråk 1 bok pdf svenska
Svenska för mig Elevpaket (Bok + digital produkt) – Svenska som andraspråk 1 epub books download
Svenska för mig Elevpaket (Bok + digital produkt) – Svenska som andraspråk 1 las online bok
svenska Svenska för mig Elevpaket (Bok + digital produkt) – Svenska som andraspråk 1 pdf
Svenska för mig Elevpaket (Bok + digital produkt) – Svenska som andraspråk 1 book online
Svenska för mig Elevpaket (Bok + digital produkt) – Svenska som andraspråk 1 book på svenska
Svenska för mig Elevpaket (Bok + digital produkt) – Svenska som andraspråk 1 audiobook svenska gratis
Svenska för mig Elevpaket (Bok + digital produkt) – Svenska som andraspråk 1 pa svenska pdf free download
Svenska för mig Elevpaket (Bok + digital produkt) – Svenska som andraspråk 1 på svenska pdf
Svenska för mig Elevpaket (Bok + digital produkt) – Svenska som andraspråk 1 on kindle
Svenska för mig Elevpaket (Bok + digital produkt) – Svenska som andraspråk 1 epub on ipad
Svenska för mig Elevpaket (Bok + digital produkt) – Svenska som andraspråk 1 svenska audiobook free
Svenska för mig Elevpaket (Bok + digital produkt) – Svenska som andraspråk 1 ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *