>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789144115511
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2017-08-14
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 9417,33 KB

Utifrån de konstitutionella utgångspunkterna redogör denna bok för hur Sveriges politiska system är uppbyggt och fungerar, från nationell till lokal nivå. Frågor som rör demokratins utveckling, val, regeringsbildning, lagstiftning, budget och dess beredning samt olika typer av granskningsformer inom det offentliga problematiseras och diskuteras. Författaren anlägger ett institutionellt perspektiv som synliggör hur politikens aktörer styrs av strukturer, regler, processer och normer, samtidigt som de samspelar med medborgarna och civilsamhället. Framställningen har därtill ett flernivåfokus som belyser hur dessa processer på olika nivåer relaterar till varandra. 
Denna tredje upplaga har omarbetats med utgångspunkt i den reviderade grundlagen som trädde i kraft i januari 2011. Den nya upplagan har försetts med nya avsnitt om medborgarnas förtroende för de offentliga verksamheterna samt om värdegrunden inom den offentliga förvaltningen.
Boken ger en pedagogisk och levande introduktion till svensk politik. Den vänder sig i första hand till studenter på grundläggande nivå inom statsvetenskap och offentlig förvaltning, men lämpar sig även väl för utbildningar inom ämnen som journalistik, juridik, socialt arbete och samhällsplanering.
Boken finns även i digital form för läsplatta, därtill kommer ytter-ligare en digital del med sammanfattningar, övningar och tester. Dessa digitala verktyg är en ovärderlig hjälp i förberedelser inför föreläsningar och examination. Instruktioner för hur man kommer åt materialet på webben finns på omslagets insida.


Nedladdningar:415
Besök:639

Läs boken Sveriges politiska system (bok + digital produkt) i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Sveriges politiska system (bok + digital produkt) pdf download
Sveriges politiska system (bok + digital produkt) e-bok apple
Sveriges politiska system (bok + digital produkt) bok pdf svenska
Sveriges politiska system (bok + digital produkt) epub books download
Sveriges politiska system (bok + digital produkt) las online bok
svenska Sveriges politiska system (bok + digital produkt) pdf
Sveriges politiska system (bok + digital produkt) book online
Sveriges politiska system (bok + digital produkt) book på svenska
Sveriges politiska system (bok + digital produkt) audiobook svenska gratis
Sveriges politiska system (bok + digital produkt) pa svenska pdf free download
Sveriges politiska system (bok + digital produkt) på svenska pdf
Sveriges politiska system (bok + digital produkt) on kindle
Sveriges politiska system (bok + digital produkt) epub on ipad
Sveriges politiska system (bok + digital produkt) svenska audiobook free
Sveriges politiska system (bok + digital produkt) ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *