>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789147085583
Utgivningsdatum:2012-01-20
Språk:Svenska
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 3747,62 KB

VVS och Fastighet 360 är ett nytt undervisningskoncept som Liber utvecklar för VVS- och fastighetsprogrammet. Konceptet tar ett helhetsgrepp på undervisningen och omfattar faktaböcker och digitala läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Ämnen som styr- och reglersystem, systemteknik, värmeproduktion, ritteknik, regler och krav, verktyg, verkstadsarbete, säkerhets- och miljöfrågor beskrivs både teoretiskt och praktiskt.

Läs mer
Digitala paket
I ett digitalt paket ingår både arbetsmaterial och de onlineböcker som krävs för att klara utbildningen. Paketen är anpassade efter VVS- och fastighetsprogrammets olika inriktningar. Varje paket utgörs av faktaböcker och VVS och fastighet 360 Pluswebb.
Du kan välja bland följande digitala paket:
– Digitalt paket VVS & Fastighet, år 1 innehåller två faktaböcker, Praktisk Ellära Pluswebb samt VVS och fastighet 360 Pluswebb.
– Digitalt paket VVS & Fastighet, inriktning VVS innehåller fem digitala faktaböcker och VVS och fastighet 360 Pluswebb.
– Digitalt paket VVS & Fastighet, inriktning Fastighet innehåller fyra digitala faktaböcker och VVS och fastighet 360 Pluswebb.
VVS och fastighet 360 Pluswebb
VVS och Fastighet 360 Pluswebb är en innehållsrik övningswebb för VVS- och fastighetsprogrammet som innehåller arbetsmaterial i form av interaktiva övningar med automatisk rättning och återkoppling, inlämningsuppgifter, beskrivningar och instruktioner. Här finns även en lärarresurs med information, planerings- och undervisningsmaterial. VVS och Fastighet 360 Pluswebb är ett branschanpassat läromedel som ger möjlighet till ett helt nytt undervisningssätt och tar ett helhetsgrepp på undervisningen – det är därför vi kallar den 360.
VVS och fastighet 360 Pluswebb omfattar alla Skolverkets kursplaner.
Pluswebben innehåller en mängd digitala arbetsordrar med:
– Interaktiva självrättande övningsuppgifter.
– Tydliga instruktioner och underlag för praktiskt arbete.
– Inlämningsuppgifter som eleven går igenom tillsammans med dig som lärare.
Så jobbar du i VVS och fasighet 360 Pluswebb
Du delar ut elevernas arbetsuppgifter digitalt. Eleverna får först en introduktion som anger målen för och en beskrivning av arbetsuppgiften. I introduktionen finns även en hänvisning till relevanta faktaböcker. I nästa steg övar eleverna på teorin med hjälp av de självrättande frågorna. Resultaten sparas direkt i VVS och fastighet 360 Pluswebb. Därefter ska eleverna svara på frågor i en inlämningsuppgift som eleven sedan går igenom tillsammans med dig som lärare.
VVS och fastighet 360 Pluswebb innehåller:
– En interaktiva och självrättande övningsuppgifter
– Inlämningsuppgifter
– Beskrivningar av material och verktyg med illustrationer och filmer
– Kunskapstester med infärgning av engelska, matematik, idrott och hälsa samt miljöaspekter
– Materiallista med bilder och översättningar till engelska
Läs mer om vad en pluswebb är.
Faktaböcker (tryckta böcker och onlineböcker)
Faktaböckerna ges ut i både i tryckt form och som onlineböcker. Onlineböckerna har samma innehåll som de tryckta, men med skillnaden att du som lärare kan lägga in länkar till exempelvis webbplatser och filmer. Eftersom onlineböckerna har talsyntes kan du dessutom få dem upplästa. Läs mer faktaböckerna nedan.
Läs mer om våra onlineböcker.
Faktabok: Fastighetskunskap
Faktaboken Fastighetskunskap ger en baskunskap och en förståelse för alla olika delar som ryms inom en utvecklande och värdebevarande fastighetsförvaltning: ekonomi, juridik, energisystem, skötsel, IT-baserade styr- och övervakningssystem. Genom att spegla fastighetsverksamhetens många sidor ger vi den grund som behövs för att sedan kunna gå vidare med fördjupningar inom de olika specialist- eller yrkesområdena. Boken visar också att inget specialistområde är isolerat från de andra delarna aNedladdningar:311
Besök:853

Läs boken Systemkunskap i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Systemkunskap pdf download
Systemkunskap e-bok apple
Systemkunskap bok pdf svenska
Systemkunskap epub books download
Systemkunskap las online bok
svenska Systemkunskap pdf
Systemkunskap book online
Systemkunskap book på svenska
Systemkunskap audiobook svenska gratis
Systemkunskap pa svenska pdf free download
Systemkunskap på svenska pdf
Systemkunskap on kindle
Systemkunskap epub on ipad
Systemkunskap svenska audiobook free
Systemkunskap ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *