>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2014-09-25
ISBN-10:9789147111749
Språk:Svenska
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 2897,31 KB

Mer än vart tionde barn i Sverige har ett annat modersmål än svenska. Hur bedömer man två- eller flerspråkiga elevers kunskap och kompetens?

Läs mer
I Tankarna springer före presenterar författarna en heltäckande bedömningsmall som kan användas för att beskriva språkbehärskningen hos andra andraspråksinlärare – såväl barn som vuxna. Aktuell och teoretisk kunskap om andraspråksinlärning beskrivs utförligt. Här poängteras vikten av en enhetlig syn på språkutveckling från förskolan till gymnasiet och vuxenundervisningen – språkbehärskning ska ses som en process, inte som en produkt.
Med hjälp av s.k. performansanalyser kan pedagoger få en allsidig bild av elevens språkliga kompetens. Flera praktiska exempel tas upp som i detalj visar hur performansanalyser kan användas av pedagoger. Andra metoder för uppföljning av språkutvecklingen presenteras också.
Texterna riktar sig främst till dem som arbetar med flerspråkiga elevers språkutveckling och som därför behöver göra olika språkliga bedömningar. De vänder sig även till alla pedagoger som delar ansvaret för elevernas språkutveckling och behöver öka sin kunskap om andraspråkselevernas språkliga förutsättningar och behov.

Om författarna
I boken medverkar nio lärare och lärarutbildare i svenska som andraspråk: Tua Abrahamsson, Susanne Benckert, Pirkko Bergman, Olle Fritzell, Catarina Littman, Mikael Olofsson, Carin Rosander, Mariana Sellgren, och Lena Sjöqvist. Redaktörer för boken är Tua Abrahamsson och Pirkko Bergman.Nedladdningar:423
Besök:782

Läs boken Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling pdf download
Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling e-bok apple
Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling bok pdf svenska
Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling epub books download
Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling las online bok
svenska Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling pdf
Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling book online
Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling book på svenska
Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling audiobook svenska gratis
Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling pa svenska pdf free download
Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling på svenska pdf
Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling on kindle
Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling epub on ipad
Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling svenska audiobook free
Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *