>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2015-08-07
ISBN-10:9789147114115
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 5359,61 KB

Boken belyser vårdvetenskapliga teorier och begrepp på ett både överskådligt och fördjupande sätt och tränger in i kärnan av vad hälsa är och vad vårdandet handlar om. Författarna har sina vårdvetenskapliga utgångspunkter dels i livsvärldsteori, dels i en caritativ grundsyn, teorier som kompletterar varandra i djup och bredd. Gemensamt träder patientperspektivet och mötets betydelse för utveckling av hälsa fram.
Den här boken ingår i en serie om två titlar: del 1 Teoretiska grunder för vårdande och del 2 Praktiska grunder för omvårdnad.

Läs mer
Att ta hand om människor som behöver hjälp, råd och stöd för att behålla eller återta sin hälsa kräver djup kunskap och god omdömesförmåga. Teoretiska grunder för vårdande ger en beskrivning av och vägledning i hur blivande sjuksköterskor kan tänka, känna och handla i ett vårdande yrke i utveckling.
Texterna utgör ett fundament för studier i omvårdnad och vårdvetenskap där aktuell vårdvetenskaplig forskning sammanfattas och där relevanta grundläggande begrepp presenteras. Fallbeskrivningar och situationsbeskrivningar illustrerar och levandegör de teoretiska begreppen, faktarutor och reflektionsfrågor finns för att underlätta lärandet och sökord samt referenser ger hjälp vid egen vidare fördjupning. Det här är boken som förbereder studenten för det praktiska arbetet inom hälso- och sjukvården!
Teoretiska grunder för vårdande vänder sig i första hand till studerande på sjuksköterskeprogrammet, från första terminen och vidare genom utbildningen men lämpar sig också för andra professioner inom hälso- och sjukvården.

Om författarna
Bokens huvudredaktörer är Maria Arman, docent i vårdvetenskap, universitetslektor vid Karolinska Institutet, Karin Dahlberg, professor i vårdvetenskap, senast vid Linnéuniversitetet i Växjö och Margaretha Ekebergh, professor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. Både huvudredaktörer och medförfattare till kapitlen är tongivande i aktuell nordisk vårdforskning.Nedladdningar:547
Besök:867

Läs boken Teoretiska grunder för vårdande i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Teoretiska grunder för vårdande pdf download
Teoretiska grunder för vårdande e-bok apple
Teoretiska grunder för vårdande bok pdf svenska
Teoretiska grunder för vårdande epub books download
Teoretiska grunder för vårdande las online bok
svenska Teoretiska grunder för vårdande pdf
Teoretiska grunder för vårdande book online
Teoretiska grunder för vårdande book på svenska
Teoretiska grunder för vårdande audiobook svenska gratis
Teoretiska grunder för vårdande pa svenska pdf free download
Teoretiska grunder för vårdande på svenska pdf
Teoretiska grunder för vårdande on kindle
Teoretiska grunder för vårdande epub on ipad
Teoretiska grunder för vårdande svenska audiobook free
Teoretiska grunder för vårdande ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *