>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789144118635
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2017-08-28
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 2652,49 KB

I boken beskrivs tolv aktuella kvalitativa analysmetoder och deras tillämpning i konkreta forskningsprojekt inom hälso- och sjukvårdsområdet. Tyngdpunkten ligger på hantverket, hur man gör kvalitativa studier i praktiken – från idé till färdigt resultat. Kapitlen inleds med en beskrivning av det aktuella metodologiska perspektivet och analysmetodens kännetecken. Därefter presenteras författarens egen studie enligt forskningsprocessen. Här ingår studiens syfte, motivering till val av aktuellt forskningsperspektiv samt metod, tillvägagångssätt vid urval och datainsamling, bearbetning samt analys av data, resultat, diskussion om studiens tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet. Olika typer av refereringsteknik används.

Författarna är representanter från flera av de professioner som möts i det dagliga vårdarbetet.

Boken vänder sig till universitets- och högskolestuderande inom hälso- och vårdrelaterade utbildningar samt till yrkesverksamma som planerar att utföra utvecklings- och forskningsprojekt. Bokens tillämpade karaktär gör den användbar också inom andra områden.Nedladdningar:379
Besök:963

Läs boken Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård pdf download
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård e-bok apple
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård bok pdf svenska
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård epub books download
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård las online bok
svenska Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård pdf
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård book online
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård book på svenska
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård audiobook svenska gratis
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård pa svenska pdf free download
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård på svenska pdf
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård on kindle
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård epub on ipad
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård svenska audiobook free
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *