>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2016-08-05
Språk:Svenska
ISBN-10:9789144115306
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 2523,74 KB

Ny forskning understryker betydelsen av drama och teater i skolundervisningen för att stimulera elevers kognitiva och verbala utveckling. Denna heltäckande lärobok ger praktisk handledning i hur man kan använda drama och teater i detta syfte. 
I boken finns mängder av tips på grundläggande lustfyllda drama- och teaterövningar. Författarna visar på ett konkret sätt hur man kan börja med enklare övningar och improvisationer för att sedan gå vidare till dramatisk gestaltning och teater.
En rad exempel på genomförda utvecklingsarbeten som Viveka Rasmusson handlett på olika nivåer konkretiserar ytterligare hur dramaundervisning i skola och förskola kan planeras och genomföras. Det handlar t.ex. om drama i en mångkulturell barngrupp, om konfliktlösning i förskolan med hjälp av handdockor och om att resa i tiden i ett historiskt rollspel med gymnasister. En bakgrund ges också till den moderna drama- och teaterpedagogikens framväxt, den skapande processen liksom kommunikation och konflikthantering.

I denna moderniserade fjärde upplaga presenteras ny såväl svensk som internationell forskning inom ämnesområdet.
Undervisa i pedagogiskt drama riktar sig till studenter på lärarutbildningen samt till verksamma lärare och förskollärare. Den kan med fördel användas också av studieförbund och i annan vuxenutbildning.

Fjärde upplaganNedladdningar:298
Besök:932

Läs boken Undervisa i pedagogiskt drama i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Undervisa i pedagogiskt drama pdf download
Undervisa i pedagogiskt drama e-bok apple
Undervisa i pedagogiskt drama bok pdf svenska
Undervisa i pedagogiskt drama epub books download
Undervisa i pedagogiskt drama las online bok
svenska Undervisa i pedagogiskt drama pdf
Undervisa i pedagogiskt drama book online
Undervisa i pedagogiskt drama book på svenska
Undervisa i pedagogiskt drama audiobook svenska gratis
Undervisa i pedagogiskt drama pa svenska pdf free download
Undervisa i pedagogiskt drama på svenska pdf
Undervisa i pedagogiskt drama on kindle
Undervisa i pedagogiskt drama epub on ipad
Undervisa i pedagogiskt drama svenska audiobook free
Undervisa i pedagogiskt drama ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *