>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789140695192
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2017-04-18
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 8826,26 KB

Förskolan i Norden har på relativt kort tid förändrats från en enspråkig till en flerspråkig miljö. Utmaningen ligger i att göra flera språk till en tillgång i verksamheten och till redskap för alla barns lärande.

I boken Undervisning i flerspråkig förskola diskuteras hur förskolan, och därmed samhället i stort, kan skapa likvärdiga utvecklingsmöjligheter för alla barn, oavsett språkliga erfarenheter. Bokens kapitel berör samtal mellan förskollärare och barn i gemensamma aktiviteter men också flerspråkiga elevers skolprestation efter avslutad grundskoleutbildning. I boken redovisas flera studier från Sverige, Finland och Norge. Tematiken i denna bok begränsas därmed inte heller till att endast relatera till att lära sig majoritetsspråket. Det är hög tid att lämna enspråkighetsdiskursen med fokus på individers kunskaper i ett språk och gå vidare till en mer informerad och relevant förståelse av språk, undervisning och lärande som integrerade företeelser.

Den här boken ger redskap för att förstå och utveckla undervisningen i en flerspråkig förskolemiljö. Boken vänder sig främst till studenter på högskolenivå inom förskolans område, men den passar även för fortbildning av förskollärare.

Heidi Harju-Luukkainen (red.) är docent i elevutvärdering och universitetslektor vid Helsingfors universitet för den svenskspråkiga utbildningen av barnträdgårdslärare.

Anne Kultti (red.) är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.

Camilla Björklund är docent och arbetar som universitetslektor i pedagogik med inriktning mot förskolebarns matematiklärande vid Göteborgs universitet.

Elin Eriksen Ødegaard är professor i pedagogik vid Høgskulen på Vestlandet och professor II vid Universitetet i Tromsø – Norges arktiska universitet.

Laila Gustavsson är förskollärare och universitetslektor i pedagogiskt arbete och undervisar på lärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad.

Pernilla Lagerlöf är universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärarande, Göteborgs universitet, samt verksam inom Linnécentret för forskning och lärande och medier (LinCS).

Olivia Maury är politices magister i sociologi och har arbetat som forskningsassistent inom projektet Natur & Språk.

Niklas Pramling är professor i pedagogik vid Linnécentret för forskning om lärande och medier (LinCS).

Anna Slotte är docent och universitetslektor i pedagogik vid Helsingfors universitet med ansvar för svenskämnets didaktik vid universitetets svenskspråkiga klasslärarutbildning.

Roger Säljö är professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet.

Susanne Thulin är förskollärare och universitetslektor i pedagogik och programområdesansvarig för förskollärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad.

Cecilia Wallerstedt är docent vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet.Nedladdningar:478
Besök:699

Läs boken Undervisning i flerspråkig förskola i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Undervisning i flerspråkig förskola pdf download
Undervisning i flerspråkig förskola e-bok apple
Undervisning i flerspråkig förskola bok pdf svenska
Undervisning i flerspråkig förskola epub books download
Undervisning i flerspråkig förskola las online bok
svenska Undervisning i flerspråkig förskola pdf
Undervisning i flerspråkig förskola book online
Undervisning i flerspråkig förskola book på svenska
Undervisning i flerspråkig förskola audiobook svenska gratis
Undervisning i flerspråkig förskola pa svenska pdf free download
Undervisning i flerspråkig förskola på svenska pdf
Undervisning i flerspråkig förskola on kindle
Undervisning i flerspråkig förskola epub on ipad
Undervisning i flerspråkig förskola svenska audiobook free
Undervisning i flerspråkig förskola ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *