>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789197558488
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2016-05-09
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 5999,89 KB

Hur kan undervisning i olika utbildningar förstås och utvecklas?

Boken är en uppskattad storsäljare som utmanar och inspirerar lärare att utveckla sin undervisning och befrämja elevers lärande!

Förutom revideringar av tidigare upplaga innehåller upplaga nr 6 även den engelska artikeln ”Visible Teaching”.

Undervisning är en komplex aktivitet men går, enligt vår uppfattning, att beskriva, analysera och förstå. Kvaliteten på undervisning är beroende av lärares kompetenser, lärarskicklighet är kunskapsgrundad.

Utbildning bedrivs inom många områden i samhället och vi tror att många yrkesgrupper har användning av grundläggande didaktiska kunskaper för planering, genomförande och värdering av olika undervisningsuppdrag.

Syftet med boken är att ge verktyg för planering och analys av undervisning. Lärarutbildning omfattar såväl universitetsförlagda kurser som verksamhetsförlagd utbildning. För att integrera dessa delar presenteras didaktiska begrepp och modeller som kopplas till konkreta undervisningsexempel.

Vår beskrivning av kunskapsområdet didaktik är koncentrerad och generell och bör därför följas av fördjupningar inom olika ämnen och utbildningsområden.
Boken används i lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna och ämnesdidaktiska kurser, i handledarutbildning och kompetensutveckling av verksamma lärare samt i pedagogik på grundnivå. Vi hoppas att boken kan inspirera lärare på olika nivåer inom olika utbildningar att utveckla sin lärarskicklighet.

Visible Teaching. Perspectives on Teaching and Teaching Competence

Professional development in teaching, based on science and proven experience calls for professonal language. In this article, teaching and the complexity of teacher work are analysed to make teaching visible. General concepts and models for analysis are essential for reflection on teaching and for developing the teacher profession.
Teachers are expected to integrate and implement many aspects of teaching in practice. Visible Teaching takes the teachers point of view, where the relation- student, content, teacher and intentions are essential. Three general teacher competencies are presented, didactic competence distingues teachers from other professions related to human development and learning. Teacher practice is framed and dependent of context and conditions at hand, necessary in analysis and reflection on teaching.Nedladdningar:261
Besök:932

Läs boken Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik pdf download
Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik e-bok apple
Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik bok pdf svenska
Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik epub books download
Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik las online bok
svenska Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik pdf
Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik book online
Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik book på svenska
Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik audiobook svenska gratis
Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik pa svenska pdf free download
Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik på svenska pdf
Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik on kindle
Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik epub on ipad
Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik svenska audiobook free
Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *