>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2017-01-30
Språk:Svenska
ISBN-10:9789172236691
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 8377,23 KB

Den offentliga upphandlingen och upphandlingen i försörjningssektorerna i Sverige omsätter årligen uppskattningsvis drygt 634 miljarder kronor. På många områden är det offentliga den i särklass största köparen av varor, tjänster och byggentreprenader. I stort sett all offentlig verksamhet och en betydande del av det svenska näringslivet påverkas därför av rättsutvecklingen på upphandlingsområdet.

De senaste årens utveckling på upphandlingsområdet, med bl.a. nya upphandlingslagar- lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (för den s.k. klassiska sektorn), lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner samt ny rättspraxis från såväl EU-domstolen som svenska domstolar innebär i många avseende förändrade förutsättningar för offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna.

I den fjärde utökade upplagan av Upphandlingens grunder redogörs för bestämmelserna i upphandlingslagarna och för hur de påverkar upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer. I likhet med upphandlingslagarna följer kapitelindelningen i boken i huvudsak de olika stegen i upphandlingsprocessen, hela vägen från bestämmelserna om val av tillämpliga bestämmelser och upphandlingsförfarande till bestämmelserna om tilldelningsbeslut och tecknande av kontrakt samt överprövning och skadestånd. Dessutom ges en introduktion till några av de alternativa upphandlings-, avtals- och finansieringsformer som blivit allt vanligare under de senaste åren, till lagen (2008:962) om valfrihetssystem och till lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet samt till den nya lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner.

Upphandlingens grunder riktar sig till offentliga inköpare, leverantörer, jurister, upphandlingskonsulter, studenter och andra som vill ha en pedagogisk introduktion till upphandlingsområdet eller ett stöd i sitt dagliga arbete med upphandlingsfrågor. De tidigare upplagorna av Upphandlingens grunder har bl.a. använts som kurslitteratur i såväl juristutbildningar som andra utbildningar vid universitet och högskolor.

Kristian Pedersen är advokat och delägare Advokatfirman Kahn Pedersen. Förutom mångårig erfarenhet av arbete som advokat har han tidigare arbetat både vid Nämnden för offentlig upphandling och vid Konkurrensverket. Han är författare till en lång rad artiklar om upphandlingsfrågor i olika juridiska tidskrifter samt medförfattare till Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling.Nedladdningar:337
Besök:669

Läs boken Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna pdf download
Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna e-bok apple
Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna bok pdf svenska
Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna epub books download
Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna las online bok
svenska Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna pdf
Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna book online
Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna book på svenska
Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna audiobook svenska gratis
Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna pa svenska pdf free download
Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna på svenska pdf
Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna on kindle
Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna epub on ipad
Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna svenska audiobook free
Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *