>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
ISBN-10:9789144055909
Utgivningsdatum:2010-10-27
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 4949,27 KB

Läsande och skrivande av olika typer av texter är oerhört betydelsefullt för lärandet i alla skolämnen. När man lär sig något inom ett ämnesområde, innebär det också att man lär sig tala, läsa och skriva på ett nytt sätt. Det är framför allt så man får visa upp den kunskap man erövrat. Man förväntas exempelvis lära sig matematikens, fysikens, historieämnets och idrottsämnets språk. För många elever innebär det att de möter och förväntas gå in i ett för dem helt nytt och okänt sätt att uttrycka sig. Det är ett kulturmöte som för en del inte alltid är helt problemfritt. Frågor om elevers språk-, läs- och skrivutveckling och därmed om deras kunskapsutveckling står med andra ord högt upp på skolans agenda.

I den här boken behandlas läs- och skrivundervisningen inom olika ämnesområden i framför allt grundskolans mellanår. I de olika kapitlen ger författarna redskap för att utforska läs- och skrivundervisningens grunder, texter och skrivuppgifter, samtalande, läsande och skrivande samt vilka kunskaper och tidigare läs- och skriverfarenheter eleverna men också lärarna själva har med sig in i skolarbetet. Med hjälp av utforskandet ges läraren möjlighet att utmana och utveckla sin egen undervisning.

Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i grundskolan, i synnerhet till dem som arbetar med barn i åldrarna 9-13 år.Nedladdningar:284
Besök:997

Läs boken Utmana, utforska, utveckla! : om läs- och skrivprocessen i skolan i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Utmana, utforska, utveckla! : om läs- och skrivprocessen i skolan pdf download
Utmana, utforska, utveckla! : om läs- och skrivprocessen i skolan e-bok apple
Utmana, utforska, utveckla! : om läs- och skrivprocessen i skolan bok pdf svenska
Utmana, utforska, utveckla! : om läs- och skrivprocessen i skolan epub books download
Utmana, utforska, utveckla! : om läs- och skrivprocessen i skolan las online bok
svenska Utmana, utforska, utveckla! : om läs- och skrivprocessen i skolan pdf
Utmana, utforska, utveckla! : om läs- och skrivprocessen i skolan book online
Utmana, utforska, utveckla! : om läs- och skrivprocessen i skolan book på svenska
Utmana, utforska, utveckla! : om läs- och skrivprocessen i skolan audiobook svenska gratis
Utmana, utforska, utveckla! : om läs- och skrivprocessen i skolan pa svenska pdf free download
Utmana, utforska, utveckla! : om läs- och skrivprocessen i skolan på svenska pdf
Utmana, utforska, utveckla! : om läs- och skrivprocessen i skolan on kindle
Utmana, utforska, utveckla! : om läs- och skrivprocessen i skolan epub on ipad
Utmana, utforska, utveckla! : om läs- och skrivprocessen i skolan svenska audiobook free
Utmana, utforska, utveckla! : om läs- och skrivprocessen i skolan ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *