>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2013-06-28
ISBN-10:9789127136328
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 3319,25 KB

Utmanande undervisning i klassrummet är en praktisk handbok att använda vid planering av undervisning, såväl för enskilda lärare som för arbetslag. Boken ger konkreta förslag på hur man kan skapa en utforskande, nyfiken och lustfylld lärandemiljö i klassrummet genom att fokusera på följande fem centrala begrepp:

Självkänsla
Ansträngning
Återkoppling
Utmaning
Reflektion

Författaren James Nottingham beskriver hur man kan arbeta för att stärka elevers självkänsla och öka medvetenheten om hur viktig den egna ansträngningen är för lärande. Han belyser också återkopplingens betydelse för elevers motivation och redogör för tre grundläggande aspekter: innehåll, tidpunkt och rollfördelning.

I Utmanande undervisning i klassrummet presenteras hur man kan planera och genomföra undervisning så att eleverna utvecklar sin förmåga att formulera självständiga ståndpunkter och reflektera över sitt eget lärande. Den innehåller också många exempel på lektionsplanering med syfte att utmana och utveckla elevers kreativa och kritiska tänkande.

James Nottingham har flerårig erfarenhet av arbete både som lärare och skolledare i Storbritannien, och har ett nära samarbete med skolforskaren John Hattie. James Nottingham arbetar med skolutveckling och det skandinaviska skolutvecklingsprogrammet Visible Learning Plus.

Läs om boken på IT-mammans blogg.

Det som gör hans bok läsvärd och intressant är hans många konkreta lektionsplaneringar och strukturer för undervisning. Han refererar till forskning och visar med många modeller hur eleverna lär sig bättre med hjälp av återkoppling och reflektion. (…) Boken, som är lättläst, indelad i många stycken med underrubriker, färgade ramar m.m, riktar sig till lärare i grundskolans alla år.

Marianne Ericson, BTJ-häftet 2013:18Nedladdningar:364
Besök:871

Läs boken Utmanande undervisning i klassrummet: Återkoppling ansträngning utmaning rekreation i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Utmanande undervisning i klassrummet: Återkoppling ansträngning utmaning rekreation pdf download
Utmanande undervisning i klassrummet: Återkoppling ansträngning utmaning rekreation e-bok apple
Utmanande undervisning i klassrummet: Återkoppling ansträngning utmaning rekreation bok pdf svenska
Utmanande undervisning i klassrummet: Återkoppling ansträngning utmaning rekreation epub books download
Utmanande undervisning i klassrummet: Återkoppling ansträngning utmaning rekreation las online bok
svenska Utmanande undervisning i klassrummet: Återkoppling ansträngning utmaning rekreation pdf
Utmanande undervisning i klassrummet: Återkoppling ansträngning utmaning rekreation book online
Utmanande undervisning i klassrummet: Återkoppling ansträngning utmaning rekreation book på svenska
Utmanande undervisning i klassrummet: Återkoppling ansträngning utmaning rekreation audiobook svenska gratis
Utmanande undervisning i klassrummet: Återkoppling ansträngning utmaning rekreation pa svenska pdf free download
Utmanande undervisning i klassrummet: Återkoppling ansträngning utmaning rekreation på svenska pdf
Utmanande undervisning i klassrummet: Återkoppling ansträngning utmaning rekreation on kindle
Utmanande undervisning i klassrummet: Återkoppling ansträngning utmaning rekreation epub on ipad
Utmanande undervisning i klassrummet: Återkoppling ansträngning utmaning rekreation svenska audiobook free
Utmanande undervisning i klassrummet: Återkoppling ansträngning utmaning rekreation ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *