>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789139019114
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2018-01-23
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 6246,99 KB

Bevishantering har ofta avgörande betydelse för ett ärendes eller måls prövning och utgång. I den här avhandlingen undersöks vissa aspekter av hur bevisning bör hanteras i förvaltningsprocessen. Närmare bestämt avses myndighets och domstols utredningsskyldighet, bevisbördans placering och tillämpligt beviskrav. Exempel på frågor som behandlas är:

* När är ett ärende eller mål så pass utrett att sakprövning får ske?
* Hur omfattande är utredningsskyldigheten?
* Finns det kriterier som påverkar utredningsskyldighetens omfattning och/eller innebörd?
* Finns det någon huvudregel, och i så fall vilken, angående bevisbördans placering?
* När kan en ”omvänd” bevisbörda tillämpas?
* Vilket beviskrav gäller i olika ärende-/måltyper?
* Vilka överväganden kan vara relevanta när man tar ställning till vilket beviskrav som gäller?
* Vilken är den närmare innebörden av olika beviskrav?Nedladdningar:295
Besök:692

Läs boken Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen pdf download
Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen e-bok apple
Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen bok pdf svenska
Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen epub books download
Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen las online bok
svenska Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen pdf
Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen book online
Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen book på svenska
Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen audiobook svenska gratis
Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen pa svenska pdf free download
Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen på svenska pdf
Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen on kindle
Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen epub on ipad
Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen svenska audiobook free
Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *