>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2011-05-12
ISBN-10:9789144075341
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 1997,95 KB

Utvärdering kan användas för många olika syften. För politisk styrning och kontroll, för brukares och medborgares delaktighet och för lärande på olika nivåer i organisationer. Att förhålla sig till utvärdering kan inte desto mindre betraktas som en konst för sig, särskilt i en politiskt styrd verksamhet. För den som ska beställa, utföra eller använda sig av utvärdering är det viktigt att skaffa sig en medveten hållning till utvärdering.

I denna bok ges en bild av hur utvärdering kan utformas baserad på forskningsresultat och praktiska fall. Utvärdering ska inte enbart beskriva, kartlägga eller mäta. Uppgiften är också att uttrycka ett värdeomdöme, att kritiskt granska och att ifrågasätta även de egna värderingsgrunderna. För att ge ett konkret exempel på vad det kan innebära i praktiken har FoU-miljöer inom välfärdsområdet, som i huvudsak finansieras av kommuner, landsting och regioner, valts som exempel.

Boken vänder sig till flera målgrupper. En är beslutsfattare som beställer, tolkar och använder utvärdering. En annan målgrupp är utförare av utvärdering, och en tredje är studenter inom samhällsvetenskapliga ämnen som vill lära sig om utvärdering och få kunskaper inför framtida uppgifter som utvärderare. Boken är också av intresse för utvärderingsforskare.Nedladdningar:527
Besök:626

Läs boken Utvärderandets konst : att granska FoU-miljöer inom välfärd i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Utvärderandets konst : att granska FoU-miljöer inom välfärd pdf download
Utvärderandets konst : att granska FoU-miljöer inom välfärd e-bok apple
Utvärderandets konst : att granska FoU-miljöer inom välfärd bok pdf svenska
Utvärderandets konst : att granska FoU-miljöer inom välfärd epub books download
Utvärderandets konst : att granska FoU-miljöer inom välfärd las online bok
svenska Utvärderandets konst : att granska FoU-miljöer inom välfärd pdf
Utvärderandets konst : att granska FoU-miljöer inom välfärd book online
Utvärderandets konst : att granska FoU-miljöer inom välfärd book på svenska
Utvärderandets konst : att granska FoU-miljöer inom välfärd audiobook svenska gratis
Utvärderandets konst : att granska FoU-miljöer inom välfärd pa svenska pdf free download
Utvärderandets konst : att granska FoU-miljöer inom välfärd på svenska pdf
Utvärderandets konst : att granska FoU-miljöer inom välfärd on kindle
Utvärderandets konst : att granska FoU-miljöer inom välfärd epub on ipad
Utvärderandets konst : att granska FoU-miljöer inom välfärd svenska audiobook free
Utvärderandets konst : att granska FoU-miljöer inom välfärd ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *