>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
ISBN-10:9789127098633
Utgivningsdatum:2004-09-01
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 1489,43 KB

De flesta människor som drabbas av svåra psykiska problem återhämtar sig, helt eller delvis. Att återhämta sig betyder inte att man nödvändigtvis är fri från alla symtom utan kan även innebära att man kan hantera dem och leva ett acceptabelt liv. Bland läkare, vårdpersonal och även bland dem som själva har psykiska problem finns en utbredd pessimism om möjligheterna att återhämta sig. Men i dag har vi tillgång till forskningsresultat som motsäger föreställningar om de psykiska störningarna som varande livslånga, kroniska sjukdomar. Forskning visar att de flesta människor som exempelvis fått psykiatrins mest belastade diagnos schizofreni återhämtar sig.

Vad hjälper människor med svåra psykiska problem att återhämta sig? Vad gör de själva, och vad kan andra professionella, anhöriga, närstående göra för att bidra till denna process? Boken resonerar kring professionalitet och vad ett återhämtningsinriktat professionellt arbete kan innebära. Återhämtning är en unik individuell process. Helt olika insatser kan bidra till återhämtningsprocessen för olika personer och för samma person i olika perioder. Den kan därför aldrig reduceras till en metod som kan tillämpas lika på flera patienter. Boken önskar förena individernas brukarnas erfarenhetsbaserade kunskap med kunskap från forskningen. Utgångspunkten är att människor återhämtar sig från svåra psykiska problem och att deras egna berättelser om återhämtningsarbetet erbjuder trovärdig kunskap.

Boken vänder sig dels till brukare och närstående, dels till personal verksam inom psykiatri och socialtjänst. Den är också avsedd som kursbok för högskolestuderande inom områdena socialt arbete, psykologi, vård och medicin. Boken används dessutom som lärobok/komplement till cirkelmaterialet vid studiecirklar inom ramen för Återhämtningsprojektet (som drivs av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa [RSMH], Forskningsstiftelsen Humlan och FoU-enheten vid SPO Psykiatrin Södra, Stockholms läns landsting) som i första hand löper under åren 2004 och 2005.Nedladdningar:432
Besök:869

Läs boken Vad hjälper? : vägar till återhämtning från svåra psykiska problem i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Vad hjälper? : vägar till återhämtning från svåra psykiska problem pdf download
Vad hjälper? : vägar till återhämtning från svåra psykiska problem e-bok apple
Vad hjälper? : vägar till återhämtning från svåra psykiska problem bok pdf svenska
Vad hjälper? : vägar till återhämtning från svåra psykiska problem epub books download
Vad hjälper? : vägar till återhämtning från svåra psykiska problem las online bok
svenska Vad hjälper? : vägar till återhämtning från svåra psykiska problem pdf
Vad hjälper? : vägar till återhämtning från svåra psykiska problem book online
Vad hjälper? : vägar till återhämtning från svåra psykiska problem book på svenska
Vad hjälper? : vägar till återhämtning från svåra psykiska problem audiobook svenska gratis
Vad hjälper? : vägar till återhämtning från svåra psykiska problem pa svenska pdf free download
Vad hjälper? : vägar till återhämtning från svåra psykiska problem på svenska pdf
Vad hjälper? : vägar till återhämtning från svåra psykiska problem on kindle
Vad hjälper? : vägar till återhämtning från svåra psykiska problem epub on ipad
Vad hjälper? : vägar till återhämtning från svåra psykiska problem svenska audiobook free
Vad hjälper? : vägar till återhämtning från svåra psykiska problem ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *