>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2004-01-01
Språk:Svenska
ISBN-10:9789144033068
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 6399,63 KB

Det vetenskapliga arbetet och dess resultat blir alltmer betydelsefulla i det moderna samhället. Kraven som ställs på vetenskapliga undersökningar blir därmed högre. De som gör vetenskapliga undersökningar måste därför ha en större insikt i det vetenskapliga tänkande som ligger till grund för deras arbete. Denna bok visar på vilka kunskapsteoretiska och metafysiska grunder det vetenskapliga tänkandet vilar. Med utgångspunkt i klassisk normativ kunskapsteori, som behandlar vardaglig kunskap, diskuteras olika uppfattningar om hur man skall bedriva vetenskap, och vilka anspråk vetenskapen kan ha på sanning och rationalitet inom de positivistiska och hermeneutiska vetenskaperna. Vidare diskuteras kvantitativ och kvalitativ metodteori, med avsikt att visa hur dessa metoder kan förstås med hänvisning till vetenskapsteorin.

I denna andra upplaga har avsnitten om hermeneutik och kvalitativa metoder fått större utrymme, liksom avsnitt som behandlar olika konstruktionistiska ansatser inom forskning. Boken har dessutom kompletterats med ett namn- och sakregister.

Boken vänder sig främst till studerande inom humanistiska, samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen, men även till dem som studerar hälso- och naturvetenskapliga ämnen. Den kan både användas på grundnivån vid universitet och högskola, och som fördjupning vid forskarutbildningar. Den kan även läsas av dem som är intresserade av filosofisk kunskaps- och vetenskapsteori.

Andra upplagan.Nedladdningar:529
Besök:734

Läs boken Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori pdf download
Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori e-bok apple
Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori bok pdf svenska
Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori epub books download
Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori las online bok
svenska Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori pdf
Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori book online
Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori book på svenska
Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori audiobook svenska gratis
Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori pa svenska pdf free download
Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori på svenska pdf
Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori on kindle
Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori epub on ipad
Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori svenska audiobook free
Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *