>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789139114932
Utgivningsdatum:2016-05-12
Språk:Svenska
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 1664,44 KB

Skolan har en given och viktig roll i att förebygga och tidigt uppmärksamma elevers användning av narkotika. Det främsta verktyget för detta är ett systematiskt arbete med skolans policy, handlingsplan och rutiner. De utgör grunden för att skapa en trygg, säker och narkotikafri arbetsmiljö för elever och personal.
Men det finns en osäkerhet om vad skolan kan, får och bör göra.

 • – Vilka förebyggande insatser är effektiva?
 • – Vilka regler gäller för drogtestning?
 • – Hur kan disciplinära åtgärder användas i samband med narkotika?
 • – Hur kan det ”glapp” i samverkan med socialtjänsten som skolan ofta upplever tätas?
 • – Vad kan skolan göra för att inte riskera att hamna i ”osäkert läge” sedan man intervenerat och gjort en anmälan till socialtjänsten?
  Dessa och många andra frågor som skolan ställs inför besvaras i Vägar till en narkotikafri skola. Från osäkert till säkert läge.

  I bokens första del redovisas forskning om effekterna av främst cannabisanvändning för elevers studieresultat och arbetsmiljö.

  I bokens andra del redovisas forskning om förebyggande och tidiga insatser. Där berörs drogtestning, vilka regler som gäller, effekterna av drogtester och hur skolan praktisk kan arbeta med dessa. Vidare diskuteras den pedagogiska utmaning det innebär att intervenera i elevers narkotikabruk.

  I bokens tredje del beskrivs en modell för hur en policy och handlingsplan kan byggas upp.

  I bilagorna redovisas ett antal fall där frågor om drogtestning och avstängningar prövats av Skolinspektionen, Justitieombudsmannen och förvaltningsrätten.
  En av bilagorna innehåller Polismyndighetens utlåtande (2016) om narkotikahundar för narkotikasök i skolor.

  Boken vänder sig till rektorer, skolledare, lärare och personal inom elevhälsan såsom psykologer, kuratorer, skolsköterskor, skolläkare samt skolpolitiker.

  STAFFAN HÜBINETTE har lång erfarenhet som lärare i socialpedagogik och drogprevention. Han är författare till ett flertal böcker om bland annat drogprevention i skolan och arbetar även som föreläsare och rådgivare till skolan i policyfrågor. Han är även verksam inom projektet Narkotikafri skola som drivs av Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle. År 2014 erhöll han ECAD Sveriges (European Cities Against Drugs) pris för sina insatser i det förebyggande arbetet mot narkotika. • Nedladdningar:497
  Besök:718

  Läs boken Vägar till en narkotikafri skola : från osäkert till säkert läge i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

  Taggar:
  Vägar till en narkotikafri skola : från osäkert till säkert läge pdf download
  Vägar till en narkotikafri skola : från osäkert till säkert läge e-bok apple
  Vägar till en narkotikafri skola : från osäkert till säkert läge bok pdf svenska
  Vägar till en narkotikafri skola : från osäkert till säkert läge epub books download
  Vägar till en narkotikafri skola : från osäkert till säkert läge las online bok
  svenska Vägar till en narkotikafri skola : från osäkert till säkert läge pdf
  Vägar till en narkotikafri skola : från osäkert till säkert läge book online
  Vägar till en narkotikafri skola : från osäkert till säkert läge book på svenska
  Vägar till en narkotikafri skola : från osäkert till säkert läge audiobook svenska gratis
  Vägar till en narkotikafri skola : från osäkert till säkert läge pa svenska pdf free download
  Vägar till en narkotikafri skola : från osäkert till säkert läge på svenska pdf
  Vägar till en narkotikafri skola : från osäkert till säkert läge on kindle
  Vägar till en narkotikafri skola : från osäkert till säkert läge epub on ipad
  Vägar till en narkotikafri skola : från osäkert till säkert läge svenska audiobook free
  Vägar till en narkotikafri skola : från osäkert till säkert läge ljudbok

  Kommentera

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *