>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2017-07-07
Språk:Svenska
ISBN-10:9789147112715
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 7644,59 KB

Kan du förstå hur jag har det? Det är en fråga som många personer ställer när de drabbas av ohälsa. Kan man förstå det? Och hur vet man att man förstår en annan människa? Denna bok handlar om vikten av att lyssna till och förstå patienter, och hur det kan gå till när patient, närstående och professionella inom hälso- och sjukvården förstår – eller inte förstår – varandra när det gäller hur vården, omsorgen eller rehabiliteringen ska utformas och genomföras. Författarna betonar förståelsens värde för att skapa en samsyn mellan patient och professionella i vården.

Läs mer
Att lyssna är en förutsättning för personcentrerad vård, det är också en förutsättning för att kunna förstå hur tillståndet och situationen upplevs av patient och närstående. Alla vet hur gott det är att känna sig förstådd eller att göra sig förstådd. Och alla vet hur ont det gör att inte bli förstådd. Men lika viktig som förståelsen är, lika svår är den. Man tror att man varit tydlig men ändå uppstår missförstånd.
Boken analyserar förståelsens teori och ger exempel på förståelsens praktik från patienter, närstående och professionella inom hälso- och sjukvården. Boken vänder sig därför till samtliga professioner, såväl studerande som yrkesverksamma.

Om författarna
Huvudredaktörer är Karin Dahlberg, leg. sjuksköterska och professor i vårdvetenskap, senast vid Linnéuniversitetet i Växjö, och Inger Ekman, leg. sjuksköterska och professor i omvårdnad vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.Nedladdningar:215
Besök:993

Läs boken Vägen till patientens värld och personcentrerad vård : att bli lyssnad på och förstådd i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Vägen till patientens värld och personcentrerad vård : att bli lyssnad på och förstådd pdf download
Vägen till patientens värld och personcentrerad vård : att bli lyssnad på och förstådd e-bok apple
Vägen till patientens värld och personcentrerad vård : att bli lyssnad på och förstådd bok pdf svenska
Vägen till patientens värld och personcentrerad vård : att bli lyssnad på och förstådd epub books download
Vägen till patientens värld och personcentrerad vård : att bli lyssnad på och förstådd las online bok
svenska Vägen till patientens värld och personcentrerad vård : att bli lyssnad på och förstådd pdf
Vägen till patientens värld och personcentrerad vård : att bli lyssnad på och förstådd book online
Vägen till patientens värld och personcentrerad vård : att bli lyssnad på och förstådd book på svenska
Vägen till patientens värld och personcentrerad vård : att bli lyssnad på och förstådd audiobook svenska gratis
Vägen till patientens värld och personcentrerad vård : att bli lyssnad på och förstådd pa svenska pdf free download
Vägen till patientens värld och personcentrerad vård : att bli lyssnad på och förstådd på svenska pdf
Vägen till patientens värld och personcentrerad vård : att bli lyssnad på och förstådd on kindle
Vägen till patientens värld och personcentrerad vård : att bli lyssnad på och förstådd epub on ipad
Vägen till patientens värld och personcentrerad vård : att bli lyssnad på och förstådd svenska audiobook free
Vägen till patientens värld och personcentrerad vård : att bli lyssnad på och förstådd ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *