>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789144094441
Språk:Svenska
Utgivningsdatum:2014-07-03
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 7932,94 KB

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt, utbrett och frekvent samhällsproblem som påverkar kvinnors hela livssituation. Kunskap om våldets konsekvenser är nödvändigt för att kunna ge ett bra bemötande och omhändertagande av kvinnor utsatta för våld och för att kunna arbeta förebyggande för att motverka våldet.

Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor, beskriver berörda myndigheters ansvar, ideella organisationers arbete och mediebilden av våld mot kvinnor.
Boken vänder sig till universitets- och högskolestuderande inom vård och medicin, samhällskunskap och juridik samt till redan yrkesverksamma och ideellt engagerade som vill vidareutbilda sig inom kunskapsområdet.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet som på regeringens uppdrag arbetar med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. NCK driver även Kvinnofridslinjen, en nationell stödtelefon för våldsutsatta kvinnor, och en patientmottagning vid Akademiska sjukhuset.
I NCK:s kunskapsbank, www.nck.uu.se/kunskapsbanken, finns forskning och erfarenhetsbaserad kunskap tillgänglig genom ämnesguider, presentationer av forskare, publikationer från myndigheter, regering och departement samt litteratur och en söktjänst.Nedladdningar:234
Besök:729

Läs boken Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar pdf download
Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar e-bok apple
Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar bok pdf svenska
Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar epub books download
Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar las online bok
svenska Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar pdf
Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar book online
Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar book på svenska
Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar audiobook svenska gratis
Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar pa svenska pdf free download
Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar på svenska pdf
Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar on kindle
Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar epub on ipad
Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar svenska audiobook free
Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *