>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2011-09-09
ISBN-10:9789144055480
Språk:Svenska
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 9215,68 KB

Kärlsjukdomar kan ge en mångfasetterad symtombild som ställer krav på bred kompetens hos hela teamet som arbetar med kärlsjukdomar oavsett professionstillhörighet. Alla yrkeskategorier behöver ha goda kunskaper om aterosklerosutveckling, medicinsk, kärlkirurgisk och endovaskulär vård och behandling, men även hälsopedagogisk kompetens och goda kunskaper om sekundär prevention.

Denna bok har som utgångspunkt ett sådant helhetsperspektiv. Bokens tyngdpunkt ligger på det praktiska omhändertagandet av patienten med diskussioner kring handläggning, utredning, diagnostik, behandling, primär- och sekundärprevention samt specifika omvårdnadsåtgärder. Författarna är specialister inom kärlmedicin, kärlkirurgi, interventionell radiologi och har stor erfarenhet av vård och behandling vid kärlsjukdomar.

Boken är skriven för läkare och sjuksköterskor under specialisering inom kärlsjukdomar samt för redan yrkesverksamma med intresse för vård och behandling vid kärlsjukdomar.Nedladdningar:496
Besök:862

Läs boken Vård och behandling vid kärlsjukdomar i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Vård och behandling vid kärlsjukdomar pdf download
Vård och behandling vid kärlsjukdomar e-bok apple
Vård och behandling vid kärlsjukdomar bok pdf svenska
Vård och behandling vid kärlsjukdomar epub books download
Vård och behandling vid kärlsjukdomar las online bok
svenska Vård och behandling vid kärlsjukdomar pdf
Vård och behandling vid kärlsjukdomar book online
Vård och behandling vid kärlsjukdomar book på svenska
Vård och behandling vid kärlsjukdomar audiobook svenska gratis
Vård och behandling vid kärlsjukdomar pa svenska pdf free download
Vård och behandling vid kärlsjukdomar på svenska pdf
Vård och behandling vid kärlsjukdomar on kindle
Vård och behandling vid kärlsjukdomar epub on ipad
Vård och behandling vid kärlsjukdomar svenska audiobook free
Vård och behandling vid kärlsjukdomar ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *