>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Språk:Svenska
ISBN-10:9789147107704
Utgivningsdatum:2013-01-21
Format:.epub.mobi.pdf.djvu.txt.fb2.ibooks.lit.kindle.mp3.ogg
Filstorlek: 3347,86 KB

Läromedlet innehåller allt för kurserna vård- och omsorgsarbete 1 resp 2! Åtskilliga fallbeskrivningar och aktiverande frågor av typen ta reda på ska ge eleverna möjlighet att fundera och diskutera kring ett ämne.

Läs mer
Utmärkande drag
– Innehåller fallbeskrivningar som är kopplade till frågeställningar och arbetsuppgifter
– Värdefulla instruktioner som steg för steg lotsar eleven genom provtagningar och behandlingar
– Innehåller ordförklaringar i marginalen för att underlätta inläsningen
Vård- och omsorgsarbete 1
Man kan säga att vård och omsorg kopplas samman i omvårdnaden av en vårdtagare, och det är svårt att särskilja begreppen i det praktiska arbetet. Vad innebär det då att arbeta inom vård och omsorg? Vilka kunskaper och förmågor behövs för att möta människor i behov av omvårdnad och omsorg? Vilka lagar och regler styr arbetet?
Vård- och omsorgsarbete 1 går igenom dessa frågor och beskriver grundläggande kunskaper som man behöver för att kunna arbeta nära vårdtagare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Vidare tas olika förmågor upp som vård- och omsorgspersonal behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett yrkesmässigt sätt, exempelvis etiska, estetiska, hygieniska, ergonomiska och pedagogiska förmågor. För att kunna arbeta inom ett område som hela tiden förändras genom nya rön och rutiner är ett livslångt lärande nödvändigt. Förmågan till reflektion är en viktig förutsättning för att kunna ge ett gott bemötande i olika situationer. Elever behöver under utbildningen få träna sin förmåga att själv söka relevant information och att reflektera över olika situationer som kan uppstå. Boken innehåller därför aktiverande uppgifter och fallbeskrivningar som ska ge eleverna möjlighet att fundera och diskutera kring ett ämne.
Boken är skriven för kursen med samma namn på gymnasieskolan, men passar även för andra utbildningar, exempelvis för studerande på vuxenutbildningar.
Vård- och omsorgsarbete 2
Boken fördjupar sig i ämnet vård- och omsorgsarbete, med en genomgång av vanliga sjukdomar och vård och omsorg vid dessa, samt vård i livets slutskede. Fler sjukvårdande uppgifter och metoder finns också med. Vård- och omsorgsarbete 2 innehåller även uppgifter som uppmuntrar till att aktivt söka svar och diskutera. Fallbeskrivningar finns för att underlätta anknytningen till verkligheten och för att utifrån dessa kunna lösa frågor och olika dilemman.
Lärarhandledning
Lärarhandledningen är ett bedömningsstöd för pedagoger. Handledningen anknyter till läroböckerna Vård- och omsorgsarbete 1 och 2. Här finns bland annat fördjupningsuppgifter, kunskapstest, film- och länkförslag.

Om författarna
Gudrun Arvidsson har lång erfarenhet av att arbeta med människor, till en början som mentalskötare, sedan som sjuksköterska inom olika specialiteter, skol- och distriktssköterska och nu som vårdlärare.Nedladdningar:484
Besök:658

Läs boken Vård- och omsorgsarbete 2 i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Vård- och omsorgsarbete 2 pdf download
Vård- och omsorgsarbete 2 e-bok apple
Vård- och omsorgsarbete 2 bok pdf svenska
Vård- och omsorgsarbete 2 epub books download
Vård- och omsorgsarbete 2 las online bok
svenska Vård- och omsorgsarbete 2 pdf
Vård- och omsorgsarbete 2 book online
Vård- och omsorgsarbete 2 book på svenska
Vård- och omsorgsarbete 2 audiobook svenska gratis
Vård- och omsorgsarbete 2 pa svenska pdf free download
Vård- och omsorgsarbete 2 på svenska pdf
Vård- och omsorgsarbete 2 on kindle
Vård- och omsorgsarbete 2 epub on ipad
Vård- och omsorgsarbete 2 svenska audiobook free
Vård- och omsorgsarbete 2 ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *