>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789147121977
Utgivningsdatum:2016-08-12
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 8958,44 KB

Boken handlar om möjligheter och utmaningar för förskola och skola att hantera mångkulturella möten enligt läroplanernas värdegrundsuppdrag för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Läs mer
Med exempel från egna erfarenheter bjuder författarna in till reflektion kring vad möten mellan människor med varierande upplevelser av normer och värderingar kan innebära liksom hur man kan leda och utveckla institutionell mångkulturell verksamhet.
Författarna behandlar samtidigt viktiga frågeställningar för pedagoger ur flera olika perspektiv:
– Hur ser professionella pedagoger på dagens komplexa uppdrag?
– Vilken medvetenhet finns om de egna sociala mönstren?
– Vilken didaktisk, social och metodisk kunskap behövs för att konkret hantera den dagliga institutionella mångkulturella verksamheten?
Boken riktar sig främst till blivande och yrkesverksamma förskollärare, men även till lärare, övriga ansvariga och intresserade av utbildning.

Om författarna
Huvudredaktör Monica Haraldsson Sträng är fil. dr i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. Hon har mångårig erfarenhet av grundutbildning av förskollärare och lärare och har arbetat med internationalisering i förskollärarprogrammet.
Övriga författare har sin verksamhet knuten till områden som arabiska språk, journalistik, pedagogik, sociologi och socialt arbete, alla med erfarenhet från värdegrundsarbete i institutionella mångkulturella miljöer.Nedladdningar:316
Besök:653

Läs boken Värdegrund och mångkultur i handling : i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Värdegrund och mångkultur i handling : i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter pdf download
Värdegrund och mångkultur i handling : i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter e-bok apple
Värdegrund och mångkultur i handling : i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter bok pdf svenska
Värdegrund och mångkultur i handling : i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter epub books download
Värdegrund och mångkultur i handling : i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter las online bok
svenska Värdegrund och mångkultur i handling : i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter pdf
Värdegrund och mångkultur i handling : i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter book online
Värdegrund och mångkultur i handling : i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter book på svenska
Värdegrund och mångkultur i handling : i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter audiobook svenska gratis
Värdegrund och mångkultur i handling : i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter pa svenska pdf free download
Värdegrund och mångkultur i handling : i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter på svenska pdf
Värdegrund och mångkultur i handling : i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter on kindle
Värdegrund och mångkultur i handling : i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter epub on ipad
Värdegrund och mångkultur i handling : i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter svenska audiobook free
Värdegrund och mångkultur i handling : i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *