>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<Utgivningsdatum:2014-09-11
Språk:Svenska
ISBN-10:9789147114146
Format:.pdf.mobi.epub.fb2.doc.ibooks.txt
Filstorlek: 6994,27 KB

I Värdepedagogik diskuterar författarna den pedagogiska praktiken i förskola och skola i förhållande till moraliska och politiska värden. Det handlar om frågor som rör andras väl, omsorg, rättvisa, rättigheter, medmänsklighet, dygder, ansvar och inflytande samt hur sådana värdefrågor gestaltas och hanteras av lärare, barn och unga.
Boken är tänkt att utgöra ett underlag för diskussion kring det egna värdegrundsarbetet i verksamheten.

Läs mer
Författarna närmar sig det värdepedagogiska området med olika fokus, metodologi och teoretiska perspektiv. Exempel på olika teman som presenteras är:
– Värdepedagogik, moral och moralisk utveckling.
– Värden då och nu.
– Demokrati och delaktighet.
– Den levda moralen i vardagen.
– Omsorg och erkännande.
– Konflikter, mobbning och kränkningar.
Värdepedagogik vänder sig till lärarstudenter på alla nivåer och yrkesverksamma lärare.

Om författarna
Eva Johansson är professor i pedagogik vid Institutt for barnehagelærerutdanning, vid Universitetet i Stavanger.
Robert Thornberg är professor i pedagogik och verksam vid Institutionen for beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet.Nedladdningar:319
Besök:953

Läs boken Värdepedagogik i förskola och skola : etik och demokrati i förskola och skola i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Värdepedagogik i förskola och skola : etik och demokrati i förskola och skola pdf download
Värdepedagogik i förskola och skola : etik och demokrati i förskola och skola e-bok apple
Värdepedagogik i förskola och skola : etik och demokrati i förskola och skola bok pdf svenska
Värdepedagogik i förskola och skola : etik och demokrati i förskola och skola epub books download
Värdepedagogik i förskola och skola : etik och demokrati i förskola och skola las online bok
svenska Värdepedagogik i förskola och skola : etik och demokrati i förskola och skola pdf
Värdepedagogik i förskola och skola : etik och demokrati i förskola och skola book online
Värdepedagogik i förskola och skola : etik och demokrati i förskola och skola book på svenska
Värdepedagogik i förskola och skola : etik och demokrati i förskola och skola audiobook svenska gratis
Värdepedagogik i förskola och skola : etik och demokrati i förskola och skola pa svenska pdf free download
Värdepedagogik i förskola och skola : etik och demokrati i förskola och skola på svenska pdf
Värdepedagogik i förskola och skola : etik och demokrati i förskola och skola on kindle
Värdepedagogik i förskola och skola : etik och demokrati i förskola och skola epub on ipad
Värdepedagogik i förskola och skola : etik och demokrati i förskola och skola svenska audiobook free
Värdepedagogik i förskola och skola : etik och demokrati i förskola och skola ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *