>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<ISBN-10:9789139017516
Utgivningsdatum:2014-06-17
Språk:Svenska
Format:pdf.epub.mobi.ibooks.mp3.ogg.txt.rtf.doc
Filstorlek: 3246,38 KB

”Vårdnad, boende och umgänge” behandlar mycket utförligt reglerna i 6 och 21 kap. föräldrabalken. Boken kan läsas från pärm till pärm eller användas för att söka svaret på en särskild fråga.

Efter en historisk tillbakablick behandlas bland annat:
· frågor om barnets bästa, grundläggande rättigheter och behov samt rätt att komma till tals,
· vårdnaden i olika situationer och bedömningsgrunder angående vårdnadshavare,
· vem barnet ska bo tillsammans med och barnets rätt till umgänge,
· vårdnaden i särskilda fall, samarbetssamtal och föräldrars avtal, samt
· förfarandet i mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge samt i ärenden om verkställighet.

I denna fjärde upplaga behandlas många nya frågeställningar inom samtliga områden. En stor mängd domstolsavgöranden och dess påverkan på praxis analyseras. Kapitlet om vårdnad har omarbetats och utökats med en strukturerad genomgång av omständigheter som påverkar valet av vårdnadshavare. Vidare har tillkommit bland annat ett flödesschema för ärenden om verkställighet samt två nya praktiskt inriktade bilagor.

”Vårdnad, boende och umgänge” riktar sig till alla som i sin yrkesutövning handlägger dessa frågor och är avsedd att vara en praktisk hjälp i arbetet. Den vänder sig även till alla andra som vill ta del av reglerna i föräldrabalken om vårdnad, boende, umgänge och verkställighet.Nedladdningar:319
Besök:834

Läs boken Vårdnad, boende och umgänge : samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser i elektronisk form. Ett stort val. Vi har gratis!

Taggar:
Vårdnad, boende och umgänge : samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser pdf download
Vårdnad, boende och umgänge : samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser e-bok apple
Vårdnad, boende och umgänge : samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser bok pdf svenska
Vårdnad, boende och umgänge : samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser epub books download
Vårdnad, boende och umgänge : samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser las online bok
svenska Vårdnad, boende och umgänge : samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser pdf
Vårdnad, boende och umgänge : samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser book online
Vårdnad, boende och umgänge : samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser book på svenska
Vårdnad, boende och umgänge : samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser audiobook svenska gratis
Vårdnad, boende och umgänge : samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser pa svenska pdf free download
Vårdnad, boende och umgänge : samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser på svenska pdf
Vårdnad, boende och umgänge : samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser on kindle
Vårdnad, boende och umgänge : samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser epub on ipad
Vårdnad, boende och umgänge : samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser svenska audiobook free
Vårdnad, boende och umgänge : samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser ljudbok

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *